leftcenterrightdel
Trung tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì buổi khai mạc. 

Tham gia lớp tập huấn là đội ngũ cán bộ phụ trách về công tác hành chính, chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị. Khóa tập huấn trang bị cho các học viên những kiến thức về công nghệ thông tin; giới thiệu kiến trúc Chính phủ điện tử Tổng cục Chính trị và các nội dung mục tiêu, nhiệm vụ chính trong thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số trong Tổng cục Chính trị năm 2024; rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ. Đặc biệt, Trung tâm 186, Bộ tư lệnh 86 sẽ giới thiệu một số vấn đề về công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng trong Bộ Quốc phòng và trang bị kỹ năng xử trí các tình huống về an ninh mạng.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự lễ khai mạc.

Phát biểu tại khai mạc, Trung tướng Lê Quang Minh nhấn mạnh: “Lớp tập huấn giúp các học viên nắm được những vấn đề cơ bản nhất về cải cách hành chính nhà nước, kiểm soát thủ tục hành chính trong Bộ Quốc phòng, kiến thức về bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng. Đây là những nội dung rất quan trọng giúp đội ngũ làm công tác hành chính chỉ đạo, tổ chức thực hiện cải cách hành chính, phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số có hiệu quả. Trên cơ sở nội dung tập huấn, các cơ quan, đơn vị tiếp tục bồi dưỡng cho các đối tượng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nội dung, chỉ tiêu kế hoạch cải cách hành chính, chuyển đổi số trong cơ quan Tổng cục Chính trị năm 2024 với kết quả cao hơn năm 2023”.

Tin, ảnh: TUẤN NAM

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.