leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị 

Hội nghị đã thảo luận và thống nhất đánh giá: Trong 10 năm, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, Đảng ủy Quân sự tỉnh; Đảng ủy, Ban CHQS Thành phố đã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 765 của Quân ủy Trung ương, các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Thông qua huấn luyện, bản lĩnh chính trị, trình độ kỹ chiến thuật, khả năng phối hợp hiệp đồng tác chiến của LLVT thành phố được nâng lên, ý thức chấp hành kỷ luật, công tác xây dựng tác phong chính quy đi vào nề nếp, có chiều sâu; chất lượng huấn luyện đã được nâng lên một bước mới, toàn diện hơn; trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu được nâng lên, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được cấp ủy, chính quyền địa phương và Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh giao, góp phần xây dựng LLVT Thành phố luôn vững mạnh toàn diện, củng cố nền quốc phòng toàn dân vững chắc; giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện cho Thành phố phát triển kinh tế - xã hội.

leftcenterrightdel
Thượng tá Lê Anh Đại, Chỉ huy trưởng Ban CHQS Thành phố Điện Biên Phủ, trao khen thưởng tặng các tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương.

Đặc biệt, kết quả huấn luyện lực lượng thường trực 100% đạt yêu cầu, có 86,6% khá, giỏi (tăng 6,6%); huấn luyện quân sự cho đối tượng dân quân tự vệ 100% đạt yêu cầu, có 77% khá giỏi (tăng 2,6%); huấn luyện sự bị động viên có 100% đạt yêu cầu, có 76,2% khá giỏi (tăng 3,6%). Tích cực ứng dụng công nghệ nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị, 100% giáo án giáo dục chính trị được soạn theo giáo án điện tử, 100% các loại mô hình, học cụ huấn luyện được làm mới; có 8 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng hiệu quả trong huấn luyện…

Tại hội nghị, Ban CHQS Thành phố Điện Biên Phủ đã trao khen thưởng tặng 3 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo.

Tin, ảnh: HÀ KHÁNH