Trong giai đoạn 2014-2018, các cơ quan báo chí toàn quân đã kiện toàn tổ chức, biên chế, bổ sung chức năng nhiệm vụ. Kết thúc Đề án, đã có thêm 13 cơ quan báo chí quân đội được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động; góp phần tăng cường lực lượng báo chí quân đội nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, định hướng dư luận.

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị

Tổng cục Chính trị đã phối hợp với Bộ Tổng Tham mưu, Học viện Báo chí và Tuyên truyền mở 1 Lớp Đại học Chính quy văn bằng 2 báo chí (khóa 3) tại Học viện Chính trị; tổ chức 3 lớp tập huấn về công tác quản lý báo chí, bồi dưỡng kiến thức quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng cho các cơ quan chủ quản, phóng viên, biên tập viên chủ chốt.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại Hội nghị.

Tổng kinh phí toàn bộ Đề án là 121,4 tỷ đồng, phân bổ cho các cơ quan báo chí đạt 100% theo kế hoạch đề ra. Các cơ quan đã hoàn thành việc xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư mua sắm trang thiết bị, phương tiện theo Đề án được phê duyệt.

Trong quá trình thực hiện Đề án, các cơ quan, đơn vị, nhất là cơ quan báo chí đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị và hướng dẫn của các cơ quan chức năng; chấp hành nghiêm túc các quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng về quản lý đầu tư và xây dựng, mua sắm trang thiết bị, phương tiện, phấn đấu hoàn thành Đề án trước 1 năm.

Các đại biểu tham gia Hội nghị đã phát biểu, rút ra một số kinh nghiệm khi thực hiện Đề án. Đó là: Quá trình thực hiện luôn bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan nghiệp vụ cấp trên; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; coi trọng xây dựng nguồn nhân lực, tập trung đào tạo nghiệp vụ báo chí; nghiêm túc tuân thủ các quy định về quản lý đầu tư và xây dựng, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; phối hợp với các cơ quan liên quan coi trọng công tác kiểm tra, giám sát các dự án, gói thầu…

leftcenterrightdel
Đại tá Hà Mạnh Tường, Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh Đề án thể hiện cụ thể sự quan tâm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng với báo chí quân đội, mong muốn hiệu quả Đề án là nền tảng giúp báo chí quân đội nâng cao chất lượng nội dung và hình thức, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao các cơ quan báo chí quân đội và các cơ quan liên quan đã phối hợp chặt chẽ, thực hiện Đề án hiệu quả, góp phần đưa báo chí quân đội đi trước một bước về hiện đại hóa.

Thời gian tới, đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu từng cơ quan báo chí bám sát tôn chỉ mục đích, tháo gỡ khó khăn, phát huy nội lực để hoàn thành nhiệm vụ. Các cơ quan báo chí quân đội phải nắm bắt tình hình phát triển của cuộc sống, nhất là lĩnh vực công nghệ thông tin, xây dựng cơ quan vững mạnh, xây dựng nhân lực có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn tốt, tích cực đấu tranh trên lĩnh vực chống diễn biến hòa bình, tự diễn biến, tự chuyển hóa, phản bác các quan điểm sai trái.  

Tin, ảnh: HOÀNG HOÀNG