Theo đánh giá, giai đoạn 2016-2021, Chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Trung ương và TCCT được triển khai đồng bộ, toàn diện, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị và địa phương. Hai cơ quan đã thường xuyên trao đổi thông tin, thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước trong ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả công tác dân vận phù hợp với tình hình thực tiễn.

Kết quả thực hiện chương trình phối hợp đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm, tăng cường công tác phối hợp trong hệ thống dân vận; nêu cao trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, từng cán bộ, chiến sĩ để nâng cao hiệu quả công tác dân vận; tạo sự đồng thuận, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Thông qua thực hiện Chương trình phối hợp, các cơ quan, đơn vị đã nâng cao khả năng phối hợp giải quyết các vụ việc từ cơ sở, nhất là ở vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, địa bàn chiến lược; chủ động, tích cực trong công tác phòng, chống thiên tai, khắc phục sự cố, đối phó với dịch bệnh, giữ gìn ổn định xã hội; nâng cao đời sống nhân dân gắn với củng cố quốc phòng, an ninh vững chắc; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, phối hợp nhân rộng gương điển hình tiêu biểu, trao đổi về nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành công tác dân vận phù hợp với thực tiễn; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm công tác dân vận hệ thống chính trị.

leftcenterrightdel
Quang cảnh Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Trung ương và TCCT QĐNDVN 

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Đỗ Căn khẳng định: Quân đội luôn quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa, vai trò của công tác dân vận. Quân đội luôn sâu sát, gần gũi, gắn bó với nhân dân; tuyên truyền vận động nhân dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, hoàn thành xuất sắc chức năng “đội quân công tác” (một trong 3 chức năng cơ bản của Quân đội ta).

Với phương châm hướng mạnh về cơ sở, các đơn vị Quân đội đã phối hợp chặt chẽ với Ban Dân vận, cấp ủy cùng cấp trong tiến hành công tác dân vận; tham gia hàng trăm dự án, hàng triệu ngày công, hàng chục nghìn lượt phương tiện… thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia, xóa đói, giảm nghèo. Tham gia hỗ trợ, ứng phó có hiệu quả phòng, chống dịch Covid-19…

leftcenterrightdel
Thượng tướng Đỗ Căn, phát biểu tại Hội nghị 
leftcenterrightdel

Thiếu tướng Ngô Thanh Hải, Cục trưởng Cục Dân vận, TCCT thông qua Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Trung ương và TCCT QĐNDVN giai đoạn 2022-2026. 

leftcenterrightdel
 Ban Dân vận Trung ương và TCCT QĐNDVN ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận, giai đoạn 2022-2026

Giai đoạn 2022-2026, Ban Dân vận Trung ương và TCCT xác định: Tập trung nghiên cứu, làm tốt công tác tham mưu, đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận phù hợp với tình hình mới. Bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, chủ động đánh giá, dự báo những vấn đề tiềm ẩn có thể phát sinh phức tạp, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân, đề xuất giải quyết tốt các vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở, không trở thành “điểm nóng”.

Tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và đối phó với các thách thức an ninh phi truyền thống khác, nhất là trên các địa bàn trọng điểm, vùng biên giới, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo

Tin, ảnh: VIỆT HÀ