Cùng dự có các đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng: Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó đô đốc Phạm Ngọc Minh, Trung tướng Phạm Hồng Hương và lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương cả nước; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị toàn quân tại 228 điểm cầu.

leftcenterrightdel
Trung tướng Phan Văn Giang duy trì thảo luận tại Hội nghị. 

Báo cáo tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh đánh giá: 20 năm qua, triển khai Pháp lệnh về DBĐV, các bộ, ngành Trung ương, địa phương, các cơ quan, đơn vị LLVT nhân dân đã quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện công tác xây dựng lực lượng DBĐV theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế, đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Cả nước làm tốt công tác đăng ký, quản lý quân nhân DBDV, phương tiện kỹ thuật theo luật và các văn bản quy phạm pháp luật; số lượng sĩ quan dự bị đăng ký, quản lý đạt 108,6% so với chỉ tiêu Chính phủ giao; hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị hạng 1 đăng ký đạt 1,73% so với dân số, hạng 2 đạt 6,87%. Các cơ quan quân sự địa phương đã tham mưu với UBND cùng cấp sắp xếp đủ 100% đầu mối đơn vị DBĐV; chất lượng quân nhân DBĐV ngày càng được chú trọng nâng cao, tỉ lệ đúng và gần đúng chuyên nghiệp quân sự của sĩ quan dự bị đạt 92,65%, hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị đạt 83%. Tỉ lệ đảng viên trong quân nhân DBĐV đạt 5,5%, trong đó đã sắp xếp vào đơn vị DBĐV đạt 55,6%. Bộ Quốc phòng thường xuyên nghiên cứu xây dựng, kiện toàn các đơn vị khung thường trực đúng quy định, phù hợp yêu cầu nhiệm vụ. Các đơn vị hằng năm phối hợp chặt chẽ với địa phương sắp xếp, thâm nhập, phúc tra và huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, SSCĐ của quân nhân DBĐV, phương tiện kỹ thuật động viên theo đúng kế hoạch. Trong huấn luyện, các đơn vị quán triệt tốt phương châm "cơ bản, thiết thực, hiệu quả", sát với tình hình nhiệm vụ, tổ chức biên chế, trang bị và khả năng của lực lượng DBĐV. Quân số tham gia huấn luyện hằng năm đạt từ 96% so với chỉ tiêu; đã kết hợp nhiệm vụ huấn luyện với diễn tập về động viên; huy động lực lượng DBĐV cho huấn luyện, diễn tập quân số tập trung tỷ lệ đạt tới 95%. Các nội dung công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT); bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, quân y, tài chính cho lực lượng DBĐV đều được triển khai đồng bộ, phối hợp tốt với các cấp uỷ, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương trong quản lý, bảo đảm chế độ, huy động lực lượng DBĐV cho một số nhiệm vụ.

Tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng DBĐV, Bộ Quốc phòng đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba cho 16 tập thể; đề nghị Thủ tướng tặng Bằng khen cho 27 tập thể, 29 cá nhân; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen cho 138 tập thể, 388 cá nhân, vì đã có thành tích xuất sắc.

Các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận, đánh giá, bổ sung, làm rõ kết quả đạt được trong thực hiện Pháp lệnh về lực lượng DBĐV; phân tích nguyên nhân, đề xuất giải pháp, kiến nghị những vấn đề nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện pháp lệnh, bảo đảm cho pháp lệnh được triển khai đồng bộ, phù hợp, hiệu quả trong thời gian tới. Các đại biểu thống nhất đề nghị Bộ Quốc phòng nghiên cứu, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan chức năng xây dựng trình Quốc hội ban hành luật về lực lượng DBĐV để làm cơ sở pháp lý tổ chức thực hiện thống nhất, đồng bộ trong cả nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Minh Trường

Phát biểu kết luận hội nghị, Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Trung tướng Phan Văn Giang ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được và cảm ơn các ban, bộ, ngành, địa phương đã phối hợp cùng Bộ Quốc phòng trong thực hiện Pháp lệnh về lực lượng DBĐV. Đồng chí Tổng tham mưu trưởng khẳng định việc ban hành và triển khai thực hiện Pháp lệnh về lực lượng DBĐV là đúng đắn, cần thiết, thể hiện được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương, nên đã đạt hiệu quả thiết thực.

Trung tướng Phan Văn Giang đã giải đáp một số kiến nghị, đề xuất và yêu cầu Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị, các cơ quan, đơn vị Bộ Quốc phòng nghiên cứu, tham mưu đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo trong tổ chức, xây dựng, huy động và huấn luyện lực lượng DBĐV đạt chất lượng cao. Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu trong thời gian tới, Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành, địa phương, đoàn thể cả nước tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội XII và Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI) của Đảng, cụ thể hoá Hiến pháp năm 2013 của nước ta, tích cực tuyên truyền Pháp lệnh về lực lượng DBĐV và các văn bản pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ, mọi tầng lớp nhân dân. Cơ quan quân sự các cấp làm tốt vai trò tham mưu với các cấp bộ Đảng, chính quyền địa phương; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương và các đơn vị trong tạo nguồn, sắp xếp, quản lý, huấn luyện lực lượng DBĐV; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong xây dựng và huy động lực lượng DBĐV. Bộ Quốc phòng nghiên cứu, điều chỉnh quy mô, loại hình tổ chức các đơn vị DBĐV và phương thức động viên phù hợp. Tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, thời gian đào tạo sĩ quan dự bị, huấn luyện quân nhân DBĐV; thực hiện tốt nền nếp, chế độ CTĐ, CTCT; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, khen thưởng, động viên kịp thời và kiên quyết xử lý vi phạm trong xây dựng và huy động lực lượng DBĐV.

Tổng Tham mưu trưởng đề nghị các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương trong khi chờ luật về lực lượng DBĐV ban hành, tiếp tục phối hợp cùng Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Pháp lệnh về lực lượng DBĐV đạt kết quả tốt, xây dựng lực lượng DBĐV hùng hậu, chất lượng cao, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt nam vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

ĐÌNH XUÂN