leftcenterrightdel

Đại tá Phạm Trung Kiên, Phó chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Kỹ thuật phát biểu khai mạc hội nghị.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Sở chỉ huy Tổng cục Kỹ thuật.

Trong thời gian một ngày, các đại biểu được nghe các báo cáo viên của Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam giới thiệu những nội dung cơ bản, những vấn đề cốt lõi và những nội dung trọng tâm cần triển khai về công tác GDCT và công tác TĐKT năm 2024; trong đó đi sâu phân tích, làm rõ những vấn đề mới, vấn đề khó, nội dung còn vướng mắc trong thực tế triển khai ở các đơn vị trong toàn quân để cung cấp những nội dung cần thiết, sát với quá trình triển khai thực hiện công tác GDCT và công tác TĐKT trong các cơ quan, đơn vị của Tổng cục Kỹ thuật.

leftcenterrightdel
Báo cáo viên Phòng TĐKT, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam giới thiệu chuyên đề 1.
leftcenterrightdel
Hội nghị tại điểm cầu Sở chỉ huy Tổng cục Kỹ thuật.

Hội nghị là dịp để đội ngũ cán bộ chính trị nói chung và cán bộ trực tiếp làm công tác GDCT và công tác TĐKT nói riêng gặp gỡ, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi nâng cao trình độ, năng lực tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị, công tác GDCT, công tác TĐKT.

Hội nghị cũng là cơ sở để lãnh đạo, chỉ huy các cấp Tổng cục Kỹ thuật đánh giá đúng thực trạng hoạt động các mặt của công tác tuyên huấn và đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên huấn; trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp chỉ đạo, bồi dưỡng, động viên, giúp đỡ, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác GDCT, công tác TĐKT có trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, Đảng bộ hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tin, ảnh: KIM ANH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.