leftcenterrightdel

Trung tướng Đỗ Văn Thiện, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Hậu cần chủ trì hội nghị.

Báo cáo tóm tắt sơ kết do Thiếu tướng Lê Tất Cường, Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Hậu cần trình bày tại hội nghị khẳng định: 6 tháng đầu năm 2023, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong Tổng cục Hậu cần đã bám sát nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn, triển khai toàn diện, chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành nhiệm vụ cả thường xuyên và đột xuất.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự hội nghị.

Nổi bật là: Tiến hành tốt công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; định hướng tư tưởng, dư luận, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết của Trung ương, Quân ủy Trung ương và Tổng cục Hậu cần. Duy trì nghiêm nền nếp sinh hoạt Đảng trong toàn Đảng bộ; xây dựng, rà soát, bổ sung quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu, đặc thù và vận hành quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu của các cấp ủy, chi bộ chặt chẽ, đúng nguyên tắc.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Lê Tất Cường, Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Hậu cần trình bày báo cáo tóm tắt sơ kết tại hội nghị.

Tiến hành hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ. Công tác kiểm tra, giám sát triển khai chặt chẽ, góp phần củng cố kỷ luật của Đảng. Chất lượng công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ được nâng lên. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm bí mật, an toàn; công tác dân vận, chính sách được quan tâm triển khai toàn diện, chất lượng. Hoạt động của các tổ chức quần chúng sáng tạo, hiệu quả; tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 23 đạt thành tích tốt. Tình hình chính trị, tư tưởng trong toàn Tổng cục ổn định; cán bộ, chiến sĩ có ý thức trách nhiệm, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo sơ kết công tác Đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm; đồng thời phân tích làm rõ những kết quả đã đạt được, chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm; xác định nội dung, biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị 6 tháng cuối năm.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Biểu dương, đánh giá cao kết quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm, Trung tướng Đỗ Văn Thiện nêu rõ, 6 tháng cuối năm, các cơ quan đơn vị quán triệt, tập trung triển khai thực hiện tốt 9 nhiệm vụ trọng tâm và 9 nhóm giải pháp như hội nghị đã xác định.

Nhấn mạnh vai trò của công tác giáo dục chính trị, Trung tướng Đỗ Văn Thiện yêu cầu các cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, giáo dục nhiệm vụ, giáo dục truyền thống… xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Chủ động hơn nữa trong việc nắm, quản lý, giải quyết tư tưởng, vấn đề nảy sinh. Duy trì vận hành quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu của các cấp ủy, chi bộ theo đúng quy định. Nâng cao các cuộc kiểm tra, giám sát; chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện và kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Tổ chức thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với Quân đội, hậu phương quân đội; chính sách phục vụ quá trình điều chỉnh tổ chức lực lượng trong Tổng cục. Tiếp tục đổi mới phương pháp, tác phong công tác của cơ quan chính trị, cán bộ chính trị và đội ngũ cán bộ các cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số trong lĩnh vực công tác Đảng, công tác chính trị.

Tin, ảnh: KIM ANH