Dự hội nghị có lãnh đạo, chỉ huy Tổng cục Hậu cần; đại biểu chỉ huy một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; chỉ huy các cơ quan, cục chuyên ngành thuộc Tổng cục Hậu cần và cán bộ, chỉ huy các cơ quan, đơn vị hậu cần toàn quân.

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị. 

 

Theo báo cáo trung tâm và các ý kiến thảo luận tại hội nghị cho thấy, ngay sau khi có Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về điều chuyển, tổ chức lại; Quyết định của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam về việc ban hành biểu tổ chức, biên chế đối với các đơn vị, cơ quan hậu cần - kỹ thuật được làm trước, Tổng cục Hậu cần đã phối hợp với Tổng cục Kỹ thuật theo dõi, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hậu cần, kỹ thuật liên quan nhanh chóng triển khai tổ chức thực hiện, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy chế, quy định.

leftcenterrightdel

 Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng, Phó chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần chủ trì hội nghị.

Các đơn vị đã lựa chọn, bố trí, sắp xếp cán bộ các cấp đúng chức danh, quy trình, nguyên tắc, tạo sự đồng thuận cao, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sau khi sáp nhập; làm tốt công tác tư tưởng đối với quân số dôi dư do tổ chức lại, giải quyết tốt các vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đồng thời, rà soát, tổ chức kiểm kê, điểm nghiệm cơ sở doanh trại, vật chất, trang bị hậu cần, kỹ thuật; quản lý chặt chẽ không để thất thoát, mất tài sản; tổ chức lễ công bố, triển khai Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đúng quy định.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Lương Văn Kiểm, Phó tư lệnh Quân khu 3 phát biểu tại hội nghị.

Đối với đơn vị tổ chức lại, tiến hành bàn giao chức trách, chức năng, nhiệm vụ, quân số, doanh trại, tài chính, vật chất trang bị hậu cần, kỹ thuật cho người chỉ huy mới chặt chẽ, đúng nguyên tắc; rút kinh nghiệm, tổng hợp báo cáo kịp thời. Đối với cơ quan hậu cần - kỹ thuật sáp nhập, tổ chức lại, đã làm tốt điều chuyển, bàn giao nguyên trạng toàn bộ cơ sở vật chất hậu cần, kỹ thuật hiện có theo đăng ký thống kê cũ biên chế về các đầu mối theo tổ chức biên chế mới…

leftcenterrightdel
 Đại tá Nguyễn Hữu Trung, Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu 2 phát biểu tại hội nghị.

Theo tổ chức, biên chế mới của cơ quan hậu cần - kỹ thuật, các đơn vị làm trước đã chủ động nghiên cứu, ban hành quy định tạm thời chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác; quy định chức trách, nhiệm vụ của người chỉ huy, cán bộ, nhân viên chuyên môn thuộc cơ quan hậu cần - kỹ thuật… Đến giữa tháng 6-2023, cơ bản các đơn vị làm trước đã hoàn thành thực hiện sáp nhập, điều chuyển và tổ chức lại cơ quan hậu cần - kỹ thuật.

leftcenterrightdel
 Đại tá Nguyễn Quang Luyến, Chủ nhiệm Hậu cần Quân chủng Phòng không-Không quân đề xuất một số nội dung tại hội nghị.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị được Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ làm trước đã thực hiện nghiêm quyết định về sáp nhập, tổ chức lại; cơ quan hậu cần, kỹ thuật đã chủ động phối hợp với cơ quan tham mưu, chính trị để tham mưu với cấp ủy, chỉ huy đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức rút kinh nghiệm việc thực hiện sáp nhập bảo đảm đúng thời gian; khắc phục khó khăn, từng bước thích nghi, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị làm trước đã có nhiều ý kiến thảo luận, nêu lên những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, bất cập và những bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch. Đồng thời, kiến nghị, đề xuất nhiều nội dung để thủ trưởng các cấp xem xét, tháo gỡ khó khăn, giúp đơn vị sáp nhập, tổ chức lại và các cơ quan hậu cần - kỹ thuật mới sáp nhập sớm ổn định, hoạt động hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch số 1228/KH-BQP của Bộ Quốc phòng.

Phát biểu thống nhất kết quả hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng khái quát những kết quả nổi bật trong tổ chức thực hiện kế hoạch; trân trọng cảm ơn ý kiến tâm huyết, chất lượng của các đại biểu; khẳng định sẽ giao cơ quan chức năng của tổng cục tiếp thu, phối hợp với cơ quan Tổng cục Kỹ thuật tổng hợp, nghiên cứu, báo cáo thủ trưởng cấp trên xem xét, quyết định. Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng cũng đặt ra những vấn đề liên quan đến công tác tổ chức, biên chế ngành hậu cần-kỹ thuật để các đại biểu tiếp tục nghiên cứu sâu kỹ, khoa học, thống nhất quan điểm, tư tưởng, từ đó triển khai thực hiện tốt nội dung này trong thời gian tới. 

Tin, ảnh: VĂN CHIỂN