Sau khi nghe lãnh đạo các đơn vị báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động CTĐ, CTCT năm 2022, Đoàn công tác đã tiến hành đối thoại, kiểm tra nhận thức chính trị của cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ; kiểm tra hệ thống văn kiện CTĐ, CTCT của các cơ quan, đơn vị. Qua kiểm tra, Đoàn công tác đánh giá: Năm 2022, Đảng ủy Sư đoàn 395, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm hoạt động CTĐ, CTCT, hoàn thành các nhiệm vụ cả thường xuyên và đột xuất.

Kết quả nổi bật là đã tổ chức học tập, quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên. Hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ được triển khai chặt chẽ, phù hợp với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ đơn vị; có nhiều biện pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị; tiến hành hiệu quả công tác tư tưởng, có cách làm sáng tạo để nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ, ổn định tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ. 

leftcenterrightdel

 Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu phát biểu tại buổi kiểm tra, nắm tình hình hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị tại Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo Sư đoàn 395 báo cáo hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị của đơn vị tại buổi kiểm tra.
leftcenterrightdel

 Đoàn công tác kiểm tra hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị tại Sư đoàn 395.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Quân khu 3 và Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh tại buổi kiểm tra.
leftcenterrightdel
Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu thảo luận cùng đoàn công tác và lãnh đạo quân khu tại buổi kiểm tra.

Đoàn công tác cũng đánh giá, Sư đoàn 395, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh đã triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở và sinh hoạt đối thoại dân chủ giữa lãnh đạo chỉ huy đơn vị với bộ đội; các tổ chức quần chúng vững mạnh, thực hiện tốt chức năng; triển khai hiệu quả công tác dân vận, công tác chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội.  

Phát biểu kết luận, Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu ghi nhận và biểu dương hoạt động CTĐ, CTCT năm 2022 của Sư đoàn 395 và Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh, đồng thời yêu cầu các đơn vị: Thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho bộ đội; nắm và quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng bộ đội, không để xảy ra vụ việc vi phạm kỷ luật, pháp luật; kiểm tra, rà soát hệ thống quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu của cấp ủy các cấp; tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ các cấp về hoạt động CTĐ, CTCT; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội của địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu xử trí các tình huống về quốc phòng, an ninh đúng quy định, thẩm quyền.

Tin, ảnh: PHẠM KIÊN