Thời gian qua, với tinh thần nỗ lực quyết tâm cao, 100% cán bộ, phi công, nhân viên kỹ thuật của Trung đoàn 923 đã vươn lên làm chủ vững chắc trang bị khí tài mới; trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị từng bước được nâng cao, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Hoạt động CTĐ, CTCT được duy trì nền nếp, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, nhất là trong xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; làm tốt công tác bồi dưỡng và kết nạp đảng viên; có nhiều hình thức, biện pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; chủ động hiệp đồng với các lực lượng đóng quân trên địa bàn, bảo vệ  giữ vững chắc vùng trời được phân công.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, kiểm tra các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại khu vực trực ban chiến đấu của Trung đoàn 923.
Thăm, kiểm tra các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại khu vực trực ban chiến đấu của Trung đoàn 923, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Dù vũ khí có tối tân, hiện đại đến mấy, song con người mới là yếu tố quyết định. Do đó, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 923, đặc biệt là đội ngũ phi công vừa phải tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, vừa phải góp phần làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh; tiến hành hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng trong mọi tình huống. 

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị biểu dương những kết quả Trung đoàn 923 đã đạt được trong thời gian qua, nhất là việc quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của các cấp trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí yêu cầu, trong thời gian tới, Trung đoàn 923 cần tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm chắc âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch. Đơn vị cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ”; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thi 87 của Thường vụ Quân uỷ Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị “Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”…. Mỗi cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 923 cần tiếp tục phát huy tốt tinh thần trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện bảo đảm an toàn bay, góp phần bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc.

Tin, ảnh: NGÔ TIẾN MẠNH