Qua kiểm tra, nắm tình hình hoạt động CTĐ, CTCT những tháng đầu năm, đoàn công tác đánh giá: Đơn vị đã quán triệt sâu sắc nghị quyết của Đảng, thực hiện nghiêm túc chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn CTĐ, CTCT của TCCT; bám sát cơ sở, triển khai toàn diện, hoàn thành tốt chương trình kế hoạch thường xuyên và đột xuất.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị phát biểu tại Bộ tư lệnh Quân khu 1.
leftcenterrightdel
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phương, Phó cục trưởng Cục Cán bộ kiểm tra tại Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn. 
leftcenterrightdel
Đoàn công tác kiểm tra văn kiện CTĐ, CTCT tại Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn. 
leftcenterrightdel
Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tham quan nhà truyền thống của Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn. 

Quân khu 1 đã chỉ đạo tổ chức tọa đàm nội dung “3 đề cao, 5 chống” gắn với sinh hoạt chính trị xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở đơn vị chặt chẽ, đúng kế hoạch. Thường vụ Đảng ủy Quân khu và cấp ủy các cấp đã kịp thời xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm tự phê bình và phê bình năm 2021; thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu; kịp thời kiện toàn cấp ủy, thực hiện nghiêm nguyên tắc sinh hoạt Đảng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên được nâng lên; cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp tiến hành công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, rõ ràng, công tâm, khách quan; công tác cán bộ thực hiện theo đúng kế hoạch; chủ động rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025; thường xuyên phối hợp trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình, thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện chính trị; tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền vận động, giúp đỡ địa phương.

Qua kiểm tra, nắm tình hình Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu ghi nhận và biểu dương hoạt động CTĐ, CTCT những tháng đầu năm của Quân khu 1, đồng thời lưu ý, để hoàn thành nhiệm vụ năm 2022, đơn vị cần thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của trên về nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác xây dựng Đảng; nghị quyết của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo; đẩy mạnh đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Đồng chí Phó chủ nhiệm TCCT cũng yêu cầu đơn vị: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phổ biến tuyên truyền pháp luật cho cán bộ chiến sĩ; chủ động nắm chắc tình hình, nhất là về tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ. Chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, tình hình nhân dân để làm tốt công tác dân vận; quan tâm thực hiện tốt công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội.

Tin, ảnh: PHẠM KIÊN