Theo báo cáo tại hội nghị, trong quý II, báo chí Quân đội đã thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, bám sát các sự kiện chính trị trong nước, quốc tế, các ngày kỷ niệm lớn của đất nước; tập trung tuyên truyền đậm nét, kịp thời, đúng định hướng hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và quân đội. Công tác quản lý báo chí, xuất bản bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định. 

Nổi bật như tuyên truyền công tác quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết của Quân ủy Trung ương lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2022; duy trì nền nếp, hiệu quả chuyên mục đấu tranh phòng, chống “Diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”… góp phần định hướng dư luận, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị.

Quý III năm 2022, báo chí Quân đội tập trung tuyên truyền kịp thời, đầy đủ các sự kiện chính trị, xã hội, hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và quân đội; chú trọng tăng cường các bài viết, chương trình tuyên truyền về kết quả thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội của đất nước 6 tháng đầu năm; kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng và công tác phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và đấu tranh phòng, chống tội phạm; tăng cường các tuyến tin, bài tuyên truyền các hoạt động đối ngoại quốc phòng và vấn đề bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia...

Tin, ảnh: VIỆT HÀ