Hội nghị thống nhất đánh giá, năm 2019, công tác TĐKT và phong trào TĐQT của tổng công ty được cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị triển khai toàn diện, có nhiều chuyển biến tích cực, gắn với hưởng ứng các cuộc vận động và phong trào thi đua của các ngành, các tổ chức quần chúng, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, công nhân viên, người lao động (CB, CNV, NLĐ) toàn tổng công ty hăng say lao động, giữ vững tinh thần đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đời sống vật chất, tinh thần của CB, CNV, NLĐ không ngừng được cải thiện.

leftcenterrightdel
Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2020.

Doanh thu của Tổng công ty đạt 5.229,9 tỷ đồng, tăng 3,6% so với năm 2018; nộp ngân sách gần 93,8 tỷ đồng; thu nhập bình quân của người lao động đạt 10,742 triệu đồng/người/tháng, trong đó, hai nhiệm vụ chính trị trọng tâm là hoạt động thương mại quân sự và hoạt động kinh doanh cung ứng vật liệu nổ công nghiệp được duy trì ổn định, vững chắc.

Nổi bật là, ngay đầu năm 2019, Bộ Quốc phòng đã ra Quyết định số 450-QĐ/BQP, ngày 29-1-2019 về việc phê duyệt Đề án cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả GAET đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Cũng trong năm 2019, GAET đã tham gia và tổ chức thành công các Hội chợ, Triển lãm Quốc phòng an ninh đầu tiên tại Việt Nam; tham gia triển khai thực hiện nhiệm vụ mua sắm, nhập khẩu vật tư, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hiệp quốc tại Nam Xu-Đăng. Tích cực tham gia và thực hiện tốt các hoạt động đối ngoại quốc phòng, góp phần tạo mối quan hệ đa chiều và nâng tầm vị thế của GAET đối với hoạt động thương mại quốc phòng. Cùng với đó, GAET cũng thực hiện thành công nhiệm vụ quốc tế tại Lào cùng nhiều hoạt động quan trọng khác, được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng ghi nhận, đánh giá cao.

Năm 2019, GAET được nhận Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng; có 11 tập thể, 17 cá nhân được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen, hàng trăm tập thể, cá nhân trong toàn Tổng công ty được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua từ cơ sở đến toàn quân.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Tổng công ty GAET trao thưởng tặng cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

Phong trào TĐQT năm 2020 của GAET có chủ đề: “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng” với 3 nội dung chủ yếu gồm: Thi đua xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, quyết tâm nộp ngân sách đạt 112,5 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 10,839 triệu đồng/người/tháng. Đẩy mạnh thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện “Ba khâu đột phá” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, nhất là đột phá về tổ chức, biên chế, huấn luyện, đào tạo và xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật, cải cách hành chính quân sự.

Tin, ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG