Bám sát yêu cầu nhiệm vụ, thời gian qua lãnh đạo, chỉ huy và Ban chỉ đạo Cuộc vận động 50 các cấp trong Tổng công ty Đông Bắc quán triệt, triển khai đồng bộ bằng nhiều giải pháp và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung, mục tiêu của Cuộc vận động. Việc tổ chức thực hiện các nội dung, mục tiêu của Cuộc vận động được lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị triển khai đồng bộ và đạt kết quả thiết thực.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Thượng tướng Lê Huy Vịnh cùng các đại biểu tham quan các mô hình, sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty Đông Bắc. Ảnh: KIM NGỌC 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu, Tổng công ty Đông Bắc tiếp tục phát huy những kết quả đạt được; thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục, thi đua - khen thưởng về Cuộc vận động để mọi cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức, người lao động nâng cao vai trò trách nhiệm trong tổ chức thực hiện để Cuộc vận động này lan tỏa sâu, rộng hơn nữa. Đặc biệt Ban chỉ đạo Cuộc vận động 50 các cấp của Tổng công ty Đông Bắc cần tích cực nghiên cứu, đề xuất, chỉ đạo, biến chủ trương nghị quyết lãnh đạo thực hiện Cuộc vận động ở cấp ủy, tổ chức Đảng thành hành động của các tổ chức, chỉ huy và kế hoạch hoạt động của cơ quan, đơn vị.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: KIM NGỌC 

Cùng với đó, Tổng công ty Đông Bắc cần chú trọng đổi mới hình thức, biện pháp tổ chức thực hiện Cuộc vận động 50 ở các loại hình đơn vị theo hướng thiết thực, hiệu quả. Theo đó, các đơn vị thành viên cần vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức, biện pháp tổ chức triển khai Cuộc vận động, xác định đúng phương hướng, mục tiêu, nội dung của từng năm và từng đợt thi đua, đẩy mạnh thực hiện 4 mục tiêu của Cuộc vận động, tập trung vào các nội dung trọng tâm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc...

Cùng với chú trọng đến các biện pháp đảm bảo an toàn trong tổ chức sản xuất, an toàn trong khai thác các trang thiết bị kỹ thuật, Thượng tướng Lê Huy Vịnh lưu ý Tổng công ty Đông Bắc phải thường xuyên kiểm tra, củng cố các hệ thống phương tiện, đảm bảo an toàn trong tổ chức sản xuất, an toàn trong sử dụng vũ khí, vật liệu nổ công nghiệp. Đồng thời quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Chính phủ, Bộ Quốc phòng về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của mọi người khi tham gia giao thông, hình thành văn hóa giao thông. 

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: KIM NGỌC 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Ban tổ chức trao thưởng tặng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thực hiện Cuộc vận động 50. Ảnh: KIM NGỌC 

Bên cạnh đó Tổng công ty Đông Bắc coi trọng và phát huy tốt công tác xây dựng đơn vị điểm và nhân rộng điển hình tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động; thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, sơ kết, rút kinh nghiệm đồng thời biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện trong từng giai đoạn, làm cơ sở để xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Đặc biệt cần gắn việc triển khai thực hiện Cuộc vận động 50 với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua khác, tạo không khí thi đua sôi nổi ở các cơ quan, đơn vị.

DUY ĐÔNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.