Năm qua, toàn quân đã thực hiện tốt các tiêu chí của “Năm ATGT 2020”; không để xảy ra tai nạn giao thông (TNGT) đặc biệt nghiêm trọng; TNGT so với năm 2019 giảm 23 vụ, giảm 13 người chết, giảm 9 người bị thương; 100% đơn vị tàu, thuyền quân sự không vi phạm pháp luật về trật tự ATGT đường thủy...

Ban Chỉ đạo 50 Bộ Quốc phòng ghi nhận các cơ quan, đơn vị đã tích cực, chủ động quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TM, ngày 5-7-2019 của Tổng Tham mưu trưởng, Kế hoạch “Năm ATGT 2020” với chủ đề “Đã uống rượu, bia-không lái xe” và thực hiện nghiêm Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30-12-2019 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban ATGT Quốc gia về công tác bảo đảm trật tự, ATGT. Ban Chỉ đạo 50 các cấp tích cực tham mưu, đề xuất với cấp ủy, người chỉ huy các giải pháp duy trì thực hiện nghiêm các chế độ, nền nếp và bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy; tổ chức thực hiện tốt các đợt hoạt động cao điểm bảo đảm trật tự, ATGT trong các dịp lễ, tết; kịp thời phát động, viết cam kết và ký giao ước thực hiện Phong trào thi đua bảo đảm trật tự, ATGT năm 2020; tập trung đẩy mạnh, đa dạng hóa hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, ATGT cho mọi quân nhân và người lao động...

Việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự, ATGT góp phần nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy và của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong lĩnh vực ATGT, giúp toàn quân thực hiện tốt các tiêu chí của “Năm ATGT 2020”. Tiêu biểu là các đơn vị: Quân khu 4, Binh chủng Hóa học, Binh chủng Tăng thiết giáp, Binh chủng Pháo binh, Trường Sĩ quan Lục quân 1, Trường Sĩ quan Chính trị...

LÂM SƠN