Thiếu tướng Nguyễn Đức Dinh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Tăng thiết giáp dự tọa đàm.

Tại tọa đàm, các ý kiến đã tập trung thảo luận về nhiệm vụ xây dựng Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp tinh, gọn, mạnh, trong đó nêu bật các giải pháp nâng cao nhận thức, trách nhiệm, xây dựng niềm tin, năng lực thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên; đề xuất chủ trương, giải pháp đột phá xây dựng nhà trường theo phương châm “Cơ bản, hệ thống, thống nhất, chuyên sâu” và “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”, đến năm 2025 đạt mục tiêu tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc đến năm 2030 xây dựng nhà trường chuẩn hóa, thông minh, hiện đại, chất lượng cao.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự tọa đàm.

Một số ý kiến tại tọa đàm nêu ra các giải pháp đưa Nghị quyết 847 của Quân ủy Trung ương về “Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới” đi vào cuộc sống, công tác. Trong đó, cần rèn luyện cán bộ “7 dám” theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cụ thể hóa các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; thực hiện tốt các mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, như: “Học Bác mỗi ngày”, “Làm việc theo chức trách, nêu gương bằng hành động”, “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”, “Mỗi ngày, mỗi cán bộ, đảng viên miệng nói một điều hay, tay làm mười việc tốt”...

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Nguyễn Đức Dinh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Tăng thiết giáp phát biểu tại tọa đàm.

Phát biểu tại tọa đàm, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dinh nhấn mạnh, tọa đàm là hoạt động có ý nghĩa trong việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm, bồi đắp niềm tin, từ đó nâng cao tư duy, năng lực thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, giảng viên, học viên, chiến sĩ nhà trường. Đồng chí Chính ủy Binh chủng yêu cầu Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp tiếp tục chú trọng quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên về xây dựng Nhà trường tinh, gọn, mạnh; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ; tuyên truyền, giáo dục, triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng Đảng bộ nhà trường trong sạch, vững mạnh, nhà trường vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

leftcenterrightdel
 Đại tá Nguyễn Tiến Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính uỷ Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp phát biểu tại tọa đàm.

Phát biểu kết luận tọa đàm, Đại tá Nguyễn Tiến Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính uỷ Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp khẳng định, các tham luận tại tọa đàm đã làm rõ những nội dung quan trọng, giá trị cốt lõi trong xây dựng nhà trường tinh, gọn, mạnh và việc phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Toàn trường luôn vững vàng về tư tưởng, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận, hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ. Chất lượng huấn luyện, giáo dục và đào tạo của nhà trường ngày càng sát thực tiễn, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành là chính; huấn luyện, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, hiện đại, huấn luyện đêm, huấn luyện theo tình huống... Cấp ủy, chỉ huy các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, xây dựng người cán bộ “7 dám”, nói đi đôi với làm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực.

Tin, ảnh: NGỌC CHUNG

*Mời  bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.