Dự tọa đàm có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng, Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Bá Dương, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, phụ trách nhóm chuyên gia Ban chỉ đạo 35 của Quân ủy Trung ương; Thiếu tướng Trương Ngọc Hợi, Chính ủy Quân đoàn 4; đại diện các cơ quan chức năng của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Hội đồng Lý luận Trung ương; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 4; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, nhà trường thuộc Quân đoàn 4.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh tọa đàm. 

Báo cáo đề dẫn tại tọa đàm, thay mặt Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 4, Đại tá Nguyễn Văn Lộc, Chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn 4 cho biết, những năm qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 4 đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai, thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng về xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh. Đến nay, Quân đoàn đã sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức, biên chế ổn định; bảo đảm cân đối giữa các thành phần, lực lượng, giữa cơ quan với đơn vị, giữa lực lượng chiến đấu với lực lượng bảo đảm. Qua đó, chất lượng huấn luyện, rèn luyện kỷ luật và khả năng sẵn sàng chiến đấu của các cơ quan, đơn vị đã nâng cao. Quân đoàn luôn sẵn sàng cơ động mạnh trên địa bàn chiến lược phía Nam Tổ quốc, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống...

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Trương Ngọc Hợi, Chính ủy Quân đoàn 4 phát biểu tại tọa đàm. 

Tại tọa đàm, các ý kiến đều khẳng định xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng; thể hiện tư duy, tầm nhìn chiến lược về bảo vệ Tổ quốc của Đảng, Nhà nước; là vấn đề có tính cấp thiết nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của Quân đội, xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, hiện đại. Tuy nhiên quá trình thực hiện cũng đặt ra nhiều vấn đề khó khăn, thách thức.

Tại tọa đàm, các ý kiến cũng làm rõ nhiều giải pháp về giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh vững vàng; rà soát, bổ sung quy hoạch thực hiện tốt công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ có số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, có phẩm chất, năng lực, uy tín và thực hiện tốt công tác cán bộ, chăm lo tốt chế độ, chính sách, đời sống đối với cán bộ, chiến sĩ, nhất là cán bộ ở đơn vị giải tán, sáp nhập; quan tâm có biện pháp thu hút nhân tài; xây dựng tổ chức biên chế cụ thể, bảo đảm không chồng chéo, có lộ trình; nâng cao huấn luyện, giáo dục xây dựng cán bộ, chiến sĩ có trình độ và giữ vững tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy; bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật, vũ khí trang bị cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất...  

leftcenterrightdel
Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại tọa đàm. 

Kết luận tọa đàm, Ban tổ chức đã đánh giá cao kết quả thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh và khẳng định những ý kiến phát biểu, cách làm hiệu quả của Quân đoàn 4 là những vấn đề có tính khoa học, lý luận thực tiễn sinh động cao, bảo đảm xây dựng Quân đoàn vững mạnh toàn diện. Đây là cơ sở để các cơ quan Trung ương tham mưu, biên soạn tốt chuyên đề “Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh và những vấn đề đặt ra hiện nay” cũng như xây dựng các Quân đoàn chủ lực tinh, gọn, mạnh; có sức cơ động, sẵn sàng chiến đấu cao, thực hiện tốt chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Tin, ảnh: NGUYỄN DUY HIỂN