Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam được triển khai lấy ý kiến từ tháng 4-2019, gồm 7 chương, 32 điều. Nội dung cơ bản của dự thảo Luật gồm phạm vi điều chỉnh, nguyên tắc hoạt động Biên phòng; hoạt động cơ bản về Biên phòng, lực lượng Bộ đội Biên phòng; hợp tác quốc tế và phối hợp thực thi hoạt động Biên phòng; đảm bảo thực thi hoạt động Biên phòng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức và trách nhiệm của cá nhân về hoạt động Biên phòng.

leftcenterrightdel
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thổ Châu, Bộ đội Biên phòng Kiên Giang tuần tra, giữ gìn an ninh trên đảo.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cho rằng: Những nội dung, nhiệm vụ xây dựng Luật Biên phòng Việt Nam đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và bám sát nội dung, tiến độ thực hiện Kế hoạch soạn thảo của Bộ Quốc phòng. Nguyên tắc hoạt động, vị trí, chức năng, quyền hạn của lực lượng Bộ đội Biên phòng cho thấy sự cần thiết của việc ban hành Luật này. Tuy nhiên, cần làm rõ tên gọi, phạm vi điều chỉnh và khái niệm “Biên phòng”.

Trong tình hình mới, thực hiện mục tiêu của chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, Luật Biên phòng sẽ góp phần làm rõ, thể chế hóa đầy đủ, toàn diện, kịp thời những chủ trương, quan điểm, nguyên tắc của Đảng về bảo vệ biên giới quốc gia.

Việc sớm ban hành Luật Biên phòng Việt Nam sẽ tạo thuận tiện trong thực thi và nâng cao hiệu quả công tác biên phòng; trên cơ sở đó đảm bảo cho việc giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, đáp ứng với yêu cầu bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ Quốc gia trong tình hình mới.

Tin, ảnh: KIỀU HÂN – HỒNG HIẾU