Theo thông tin tại tọa đàm, từ tháng 8-2021 đến tháng 4-2022, Bộ tư lệnh BĐBP đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan, hệ thống lý luận, thực tiễn để có cơ sở đề xuất Bộ Quốc phòng xây dựng các thông tư quy định 7 biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và thông tư quy định về màu sắc, cờ hiệu, phù hiệu, dấu hiệu nhận biết của tàu thuyền, tàu bay, ô tô và các phương tiện khác của BĐBP. 

Các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì soạn thảo đã tích cực, chủ động nghiên cứu, tập hợp tài liệu, rà soát văn bản và quy định pháp luật hiện hành có liên quan để xác định cơ sở pháp lý và thực tiễn của việc xây dựng các thông tư; đồng thời, dự thảo tờ trình, dự thảo đề cương sơ bộ các thông tư xin và tiếp thu ý kiến các cơ quan, đơn vị.

leftcenterrightdel
Trung tướng Lê Đức Thái phát biểu chỉ đạo tọa đàm. 

Từ ngày 8-5 đến ngày 14-5, Bộ tư lệnh BĐBP đã tiến hành khảo sát và tọa đàm tại BĐBP một số tỉnh. Quá trình khảo sát, tọa đàm, có hơn 130 ý kiến tham gia đóng góp về cơ sở pháp lý, thực tiễn ban hành các thông tư; bố cục và nội dung cơ bản các thông tư; lấy ý kiến khảo sát, có 95,67% nhất trí đồng thuận với các thông tin liên quan đến nội dung dự thảo các thông tư.

Tại tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số nội dung về quá trình soạn thảo dự thảo các thông tư, quy định liên quan đến lĩnh vực biên phòng. Đặc biệt trong đó là các ý kiến xoay quanh bố cục, nội dung và một số điểm lưu ý trong dự thảo các thông tư như: Bố cục các chương, điều khoản thi hành; lưu ý thêm một số điểm về màu sắc, cờ hiệu, phù hiệu của tàu thuyền, tàu bay, ô tô và phương tiện khác của BĐBP; tính phù hợp của các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia của BĐBP...

leftcenterrightdel
Quang cảnh tọa đàm. 

Phát biểu kết luận tọa đàm, Trung tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh BĐBP nhấn mạnh: Các ý kiến tại tọa đàm đã thể hiện trách nhiệm trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về biên phòng nói chung và các thông tư đề xuất, bổ sung vào Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Quốc phòng năm 2022 nói riêng; đồng thời, đánh giá sâu sắc, làm rõ về cơ sở lý luận, pháp lý, thực tiễn và nội dung quan trọng của dự thảo các thông tư.

Từ kết quả của tọa đàm, Trung tướng Lê Đức Thái yêu cầu: Các đơn vị được giao chủ trì nghiên cứu, đề xuất xây dựng thông tư nghiêm túc tiếp thu đầy đủ, triệt để các ý kiến tại tọa đàm để hoàn thiện các dự thảo, gửi Bộ Tham mưu (Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo) tổng hợp, báo cáo, xin ý kiến thủ trưởng Bộ tư lệnh thống nhất về hình thức, số lượng văn bản trước khi đề xuất Bộ Quốc phòng bổ sung vào Chương trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2022.

Tin, ảnh: MINH ANH