Cuộc phúc tra nhằm đánh giá kết quả thực hiện Phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”; đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm trong tổ chức triển khai thực hiện ở các cơ quan, đơn vị toàn quân; nhằm xây dựng các mô hình điểm để nhân rộng, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua phát triển bền vững, thiết thực, hiệu quả; nâng cao chất lượng công tác quân nhu phục vụ đời sống bộ đội, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”...

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Phạm Mạnh Cường, Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần nhấn mạnh, Ban Chỉ đạo cần làm tốt công tác chuẩn bị, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị được phúc tra lần này, hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan đơn vị triển khai làm tốt công tác chuẩn bị nội dung, các văn bản tài liệu phục vụ phúc tra đạt kết quả tốt; tổ chức phúc tra đúng quy định, chặt chẽ, nghiêm túc, tiết kiệm, an toàn, tránh hình thức; tổng kết rút kinh nghiệm, trao thưởng kịp thời, chu đáo...

Tin, ảnh: THĂNG BẢY