Theo đó, trong tháng 10 và 11-2023, cao điểm là từ ngày 30-10 đến 9-11, các cơ quan, đơn vị thuộc TCCT chủ động xác định hình thức tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam phù hợp, thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và các đề án, cuộc vận động, phong trào thi đua.

Cụ thể, cần tăng cường các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin và các hoạt động của cơ quan, đơn vị; tích cực hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2023” trên Báo Quân đội nhân dân Điện tử; chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức quần chúng tích cực tham gia Cuộc thi tìm hiểu pháp luật “Thanh niên Quân đội thượng tôn pháp luật” và Cuộc thi viết tiểu phẩm “Tuổi trẻ Việt Nam xung kích, sáng tạo, vận động nhân dân chấp hành pháp luật” đạt kết quả cao...

VĂN CHIỂN

*Mời  bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.