leftcenterrightdel
Cán bộ, chiến sĩ cơ quan Ban CHQS huyện Vĩnh Hưng hành quân rèn luyện đêm. 

Sau hơn 3 giờ hành quân bộ, cán bộ, chiến sĩ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Qua đó, kiểm tra chất lượng hành quân xa, mang vác nặng và rèn luyện thể lực cho cán bộ, chiến sĩ; đánh giá năng lực, trình độ hiệp đồng, chỉ huy, điều hành của chỉ huy các cấp; kiểm tra công tác chuẩn bị vật chất, trang bị, đánh giá thực chất về sức khỏe của cán bộ, chiến sĩ để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao trình độ mọi mặt, xây dựng ý chí quyết tâm cho bộ đội, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng xử lý hiệu quả các tình huống, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đây là một trong những nội dung huấn luyện, rèn luyện được Ban CHQS huyện Vĩnh Hưng duy trì thường xuyên cùng với việc tổ chức cho Đại đội bộ binh huyện hành quân rèn luyện để sẵn sàng chi viện lực lượng cho các đồn trạm biên phòng và chốt dân quân biên giới trên địa bàn; làm tốt công tác chuẩn bị tham gia Hội thi hành quân bộ trong lực lượng vũ trang tỉnh Long An năm 2023.

HÀ PHƯƠNG ĐIỀN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.