Cuộc thi nhằm phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong nhiệm vụ bảo vệ môi trường (BVMT), chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) và khắc phục sự cố môi trường trong quân đội. 

Đối tượng dự thi là cán bộ, chiến sĩ, QNCN, công nhân viên quốc phòng, người lao động ký hợp đồng với đơn vị quân đội được đóng bảo hiểm xã hội. Mỗi tác giả chỉ được gửi một tác phẩm dự thi. Bài dự thi phải là bài viết chưa được công bố ở bất kỳ báo, tạp chí, tờ tin, sách nào hoặc đã được giải thưởng trong các cuộc thi cấp quốc gia và quốc tế. Bài viết về những tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến theo các chủ đề: Xây dựng cảnh quan môi trường đơn vị và địa bàn đóng quân; giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ các hoạt động quân sự, quốc phòng; vận động nhân dân trồng rừng, bảo vệ rừng và tài nguyên; giúp đỡ nhân dân khắc phục thảm họa thiên tai, dịch bệnh; khắc phục hậu quả chất độc hóa học, bom, mìn tồn lưu sau chiến tranh. Công tác quản lý, sử dụng tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên do con người tạo ra; chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trước tác động của ô nhiễm môi trường, BĐKH, thực phẩm bẩn. Công tác truyền thông giáo dục, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ trong BVMT, chủ động ứng phó với BĐKH. Đấu tranh với mọi suy nghĩ và hành động hủy hoại môi trường, sử dụng lãng phí tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên do con người tạo ra. Công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể, nhân dân địa phương của các đơn vị quân đội trong BVMT, chủ động ứng phó với BĐKH và khắc phục sự cố môi trường. Ngoài những nội dung trên, cuộc thi khuyến khích viết về những tập thể, cá nhân có việc làm mới, tiêu biểu trong các lĩnh vực khác có liên quan đến BVMT, thích ứng với BĐKH.

Bài dự thi có dung lượng không quá 3.500 chữ và phải có hình ảnh, không hạn chế số lượng hình ảnh minh họa bài thi. Các tư liệu, hình ảnh phục vụ bài thi phải khai thác, trích dẫn, sử dụng từ nguồn chính thống, được các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, quân đội công bố. Khuyến khích những bài viết có tính phát hiện cao, có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong toàn quân và trong xã hội...

Cuộc thi bắt đầu từ ngày 1-6-2020. Các cơ quan, đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng tổ chức phát động, nhận bài, chấm thi xong trước ngày 31-10-2020; gửi bài dự thi về Ban tổ chức cuộc thi cấp toàn quân, hạn cuối cùng là ngày 10-11-2020 (theo dấu bưu điện). Địa chỉ nhận bài dự thi cấp toàn quân: Phòng Khoa học quân sự (Văn phòng Tổng cục Chính trị), số 61 Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Điện thoại quân sự: 069535554; điện thoại di động: 0975131480.

Ban tổ chức cuộc thi tổ chức chấm thi và đề nghị Chủ nhiệm TCCT tặng bằng khen và tiền thưởng cho các cá nhân đoạt các giải: Xuất sắc, nhất, nhì, ba; tặng giấy khen và tiền thưởng cho các cá nhân đoạt giải khuyến khích. Chủ nhiệm TCCT tặng bằng khen và tiền thưởng cho các tập thể tiêu biểu trong gia cuộc thi.

DƯƠNG HÀ