Thực hiện Nghị định số 21 của Chính phủ, 5 năm qua, tỉnh Ninh Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các địa phương tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh ở địa phương.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Cùng với đó, tỉnh Ninh Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các tiềm lực về chính trị, tinh thần, văn hóa, xã hội, kinh tế, khoa học, công nghệ, quân sự và an ninh trong khu vực phòng thủ; đầu tư hơn 658 tỷ đồng cho nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, trong đó hơn 112 tỷ đồng dành cho việc xây dựng công trình quốc phòng trong khu vực phòng thủ; chú trọng quy hoạch tỉnh, tích hợp quy hoạch ngành, lĩnh vực bảo đảm tốt nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội; thường xuyên coi trọng xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thực hiện tốt công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự; hoàn thành 100% chỉ tiêu hằng năm…

Thời gian tới, tỉnh Ninh Bình tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị định 21 của Chính phủ; xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, gương mẫu về mọi mặt, thực sự là nòng cốt để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu ở mỗi cấp, mỗi ngành; thực hiện tốt các chính sách về phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh...

leftcenterrightdel
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình trao Bằng khen tặng 5 tập thể có thành tích xuất sắc. 

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Phạm Hoàng Long, Phó tham mưu trưởng Quân khu 3 đề nghị các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về xây dựng khu vực phòng thủ. Đồng thời làm tốt công tác giáo dục bồi dưỡng quốc phòng, an ninh cho các đối tượng và toàn dân; tập trung xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ vững mạnh, “thế trận lòng dân” vững chắc. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế-xã hội với quốc phòng, an ninh… Bộ CHQS tỉnh chủ động phối hợp hiệp đồng với các lực lượng trong khu vực phòng thủ để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác quản lý đất quốc phòng, công tác tổ chức diễn tập, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp về khu vực phòng thủ…

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Bằng khen tặng 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định số 21 của Chính phủ về khu vực phòng thủ, giai đoạn 2019-2024.

Tin, ảnh: HỒNG NAM

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.