Năm 2019, Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Thuận lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục QPAN. Hội đồng giáo dục QPAN tỉnh Bình Thuận tích cực chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức khảo sát, xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng kiến thức giáo dục QPAN cho các đối tượng đảm bảo đúng đủ nội dung, chương trình quy định. Năm 2019, Bình Thuận đã  tổ chức 273 lớp cho hơn 21.600 lượt người, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương những kết quả đạt được của Hội đồng Giáo dục QPAN các địa phương năm 2019, đồng thời yêu cầu tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 như: Đổi mới nâng cao hình thức giảng dạy môn giáo dục QPAN cho học sinh trong các nhà trường; liên kết giảng dạy cho sinh viên các trường trung cấp, cao đẳng, đại học theo đúng quy định; đầu tư mua sắm trang thiết bị, dụng cụ dạy học; xây dựng hệ thống thao trường, bãi tập đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ dạy và học…

Dịp này, Hội đồng Giáo dục QPAN tỉnh Bình Thuận đã tặng bằng khen cho 18 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

THANH NHÂN - DUY NGUYÊN