Năm 2019, công tác QPĐP của tỉnh Bắc Giang đã được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ngành và LLVT tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện một cách đồng bộ, đạt hiệu quả thiết thực, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện các biện pháp xây dựng, bảo vệ tiềm lực quốc phòng, xây dựng LLVT địa phương, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng địa phương và cả nước trong mọi tình huống.

leftcenterrightdel
Lễ trao bằng khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Để thực hiện tốt công tác QPĐP năm 2020, tỉnh Bắc Giang xác định 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung quán triệt, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết TW8 (Khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị định, kết luận và văn bản hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các bộ, ngành Trung ương, của quân khu đối với công tác GDQP&AN trong tình hình mới.

Duy trì và thực hiện nghiêm túc chế độ trực SSCĐ, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội; bảo vệ thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã tặng bằng khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2019.

Tin, ảnh: BÙI HIỆP