Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có: Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội.

Năm 2022, Đảng ủy Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Trong đó, đã lãnh đạo các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chủ động phương án, lực lượng, phương tiện thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cháy nổ; phối hợp với các ban, sở, ngành, địa phương huy động hiệu quả các nguồn lực để xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động khu vực phòng thủ Thành phố; công tác giáo dục quốc phòng và an ninh có nhiều đổi mới; tuyển quân, tuyển sinh quân sự đủ chỉ tiêu, đúng luật, chất lượng tốt; quan tâm củng cố, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ; chất lượng huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao được nâng cao; công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật đạt kết quả tốt.

Lực lượng vũ trang Thủ đô đã phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; phối hợp bảo đảm an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn.

leftcenterrightdel
Đồng chí Đinh Tiến Dũng chủ trì hội nghị. Ảnh: HỮU THU

Cùng với đó, Đảng ủy Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã lãnh đạo triển khai thực hiện nhiều giải pháp xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng; thực hiện nghiêm quy chế, quy trình công tác cán bộ; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; công tác giáo dục chính trị, thông tin tuyên truyền, thi đua, khen thưởng ngày càng đi vào chiều sâu…

Năm 2023, Đảng ủy Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội xác định tiếp tục xây dựng Đảng bộ Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tích cực tham mưu với Thành ủy, UBND TP Hà Nội lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành toàn diện chỉ tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: NGỌC HÂN

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã đạt được trong năm vừa qua, đồng thời yêu cầu Đảng ủy Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Thành ủy, UBND TP Hà Nội về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, nhất là Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đảng ủy các cấp, các tổ chức đảng phải thường xuyên bám sát thực tiễn, phối hợp với các sở, ban, ngành chức năng, tham mưu với Thành ủy, UBND TP Hà Nội lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tham mưu với cấp trên lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quân sự quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Đồng thời, phối hợp với các lực lượng nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, xử lý hiệu quả các vấn đề phức tạp nảy sinh; chú trọng duy trì nghiêm các chế độ trực, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng tham gia phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, luyện tập thành thục các phương án tác chiến, nâng cao chất lượng diễn tập, bảo đảm sát đối tượng tác chiến, sát tình hình thực tiễn, sát địa bàn từng quận, huyện, xã, phường…

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: HỮU THU 

Đảng ủy Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội cần tập trung lãnh đạo làm tốt công tác giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức trách nhiệm chính trị, không ngừng rèn luyện, nâng cao trình độ, sức chiến đấu; tập trung xây dựng lực lượng thường trực có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, lực lượng dự bị động viên hùng hậu, lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp.

Chăm lo xây dựng tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; giữ gìn đoàn kết thống nhất; tích cực đổi mới phương pháp lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt; xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Thủ đô tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, văn hóa, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

NGỌC HÂN - MINH TUẤN