leftcenterrightdel
Bàn giao hệ thống công nghệ thông tin hỗ trợ cho chỉ huy, điều hành, phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Theo đó, Bộ tư lệnh 86 đã cử cán bộ, nhân viên kỹ thuật thực hiện cài đặt các phần mềm trên thiết bị đầu cuối, cài đặt phần mềm hệ thông tin chỉ đạo điều hành, phần mềm họp trực tuyến riêng và phần mềm liên lạc nội bộ Mocha cho Quân khu 1; thiết lập mạng riêng ảo không dây cho các thiết bị đầu cuối kết nối với phòng máy chủ, bảo đảm cho ít nhất 24 điểm cầu hoạt động đồng thời. Việc chạy thử nghiệm, tổ chức bàn giao thiết bị và hướng dẫn cách lắp đặt, sử dụng tại 21 địa điểm, gồm Bộ tư lệnh Quân khu 1, Ban chỉ đạo PCD quân khu và 11 đầu mối thuộc Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang, 9 đầu mối thuộc Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh đã kịp thời phục vụ công tác chỉ huy, điều hành PCD Covid-19.

HẢI BIÊN