Tham gia đoàn công tác có Thiếu tướng Vũ Trung Kiên, Phó tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.

Theo báo cáo của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, trong 5 năm thực hiện Đề án, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Luật Cảnh sát biển Việt Nam, các quy định về môi trường, biển và hải đảo là một trong những hoạt động được Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm triển khai cả bề rộng và chiều sâu. Các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo được ban hành kịp thời; nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến luật phù hợp với đối tượng và địa bàn dân cư.

leftcenterrightdel

Thượng tướng Võ Minh Lương phát biểu chỉ đạo kiểm tra. 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã quan tâm, bảo đảm các điều kiện để triển khai, tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã chủ động trong công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến luật bảo đảm bài bản, hệ thống, sâu rộng…

Đặc biệt, hoạt động của các mô hình, các câu lạc bộ pháp luật đã phát huy hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến luật. Qua đó, nhận thức của cấp ủy, chính quyền địa phương được nâng lên. Cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn đã hiểu rõ những nội dung cơ bản của Luật Cảnh sát biển Việt Nam, nhất là vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động phối hợp với lực lượng Cảnh sát biển thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển và trách nhiệm của công dân trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam; từ đó góp phần quan trọng trong việc triển khai thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Võ Minh Lương và đoàn công tác tặng quà UBND tỉnh Bình Thuận.
leftcenterrightdel
Thiếu tướng Vũ Trung Kiên tặng quà các gia đình chính sách, ngư dân nghèo phường Bình Hưng. 

Qua kiểm tra thực tế tại phường Bình Hưng và nghe báo cáo của chính quyền địa phương, Thượng tướng Võ Minh Lương đánh giá cao những kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023” của tỉnh Bình Thuận.

leftcenterrightdel
Đoàn công tác kiểm tra thực tế tại phường Bình Hưng. 

Thượng tướng Võ Minh Lương đề nghị: Thời gian tới, địa phương cần chú trọng hơn nữa trong xây dựng kế hoạch tuyên truyền sát thực tiễn, nhằm phát huy vai trò của các cơ quan, ban, ngành, lực lượng liên quan; tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Luật Cảnh sát biển; chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền Luật Cảnh sát biển; tiến hành công tác kiểm tra, sơ, tổng kết rút kinh nghiệm; biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu để tiếp tục đưa Luật Cảnh sát biển vào thực tiễn cuộc sống, mang lại hiệu quả thiết thực.

Tin, ảnh: THÀNH ĐỊNH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.