Hội nghị thảo luận, xác định phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024 của Đảng ủy Bộ tư lệnh 86 là lãnh đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về các chủ trương, biện pháp bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; tập trung nâng cao hiệu quả tác chiến không gian mạng và công nghệ thông tin; nâng cao chất lượng huấn luyện, tạo sự chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, cải cách hành chính quân sự. Chăm lo xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2024 với kết quả cao hơn năm 2023. 

leftcenterrightdel
Thượng tướng Võ Minh Lương phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

Đảng ủy Bộ tư lệnh 86 xác định tập trung lãnh đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực tác chiến không gian mạng và công nghệ thông tin. Tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất với thủ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động tác chiến không gian mạng và công nghệ thông tin trong Bộ Quốc phòng. Tập trung lãnh đạo duy trì và nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu, nắm và xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống trên không gian mạng. Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, bảo đảm an toàn thông tin trong Bộ Quốc phòng; tham gia tích cực, có hiệu quả bảo đảm an toàn thông tin cho các hạ tầng thông tin quan trọng quốc gia...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Võ Minh Lương ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Đảng ủy Bộ tư lệnh 86. Đảng ủy Bộ tư lệnh 86 đã tập trung lãnh đạo đơn vị hoàn thành các nhiệm vụ được giao, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, tạo bước chuyển tích cực trên các mặt công tác. Làm tốt công tác tham mưu cho Thường vụ Quân ủy Trung ương, thủ trưởng Bộ Quốc phòng trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng. 

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các sự kiện chính trị của Đảng, Nhà nước, Quân đội; quản lý, nắm chắc tình hình trên không gian mạng; chủ động triển khai hệ thống phòng thủ, giám sát, bảo đảm an toàn hệ thống thông tin quân sự, quốc phòng; duy trì hiệu quả hoạt động tác chiến thông tin... Đảng bộ Bộ tư lệnh 86 luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ.

Để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024 với kết quả tốt hơn năm 2023, Thượng tướng Võ Minh Lương yêu cầu Đảng ủy Bộ tư lệnh 86 tập trung lãnh đạo quán triệt sâu sắc Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2024. Nhiệm vụ trung tâm là tích cực, chủ động nghiên cứu nắm, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các chủ trương, đối sách lãnh đạo, chỉ đạo xử lý linh hoạt các tình huống trên không gian mạng, không để bị động bất ngờ. 

Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu, rà soát điều chỉnh bổ sung hoàn chỉnh hệ thống các văn kiện tác chiến theo tổ chức biên chế mới; trinh sát, giám sát tình hình, kịp thời nắm chắc và tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, không để bị động, bất ngờ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tác chiến mạng chuyên sâu, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên không gian mạng. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng đấu tranh, xử lý kịp thời các thông tin xấu, độc trên internet và mạng xã hội; đẩy mạnh đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Võ Minh Lương và các đại biểu dự hội nghị tham quan các sản phẩm của Bộ tư lệnh 86. 

Thượng tướng Võ Minh Lương lưu ý, Đảng ủy Bộ tư lệnh 86 tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Tập trung xây dựng Đảng bộ Bộ tư lệnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt nghiêm túc các nghị quyết của Trung ương, Quân ủy Trung ương về công tác xây dựng Đảng. Tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lãnh đạo tư tưởng. Đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng, hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. 

Tiếp tục thực hiện nghiêm biểu tổ chức biên chế mới của Bộ tư lệnh 86 đúng lộ trình, nhanh chóng đưa các cơ quan, đơn vị hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Đề xuất Bộ Quốc phòng nhanh chóng ban hành biểu tổ chức biên chế ngành tác chiến không gian mạng và công nghệ thông tin toàn quân; tổ chức mua sắm, trang bị vũ khí đúng lộ trình và xây dựng phát triển lực lượng bảo đảm chặt chẽ, đúng pháp luật. Duy trì nghiêm nền nếp chế độ huấn luyện bảo đảm khoa học, làm tốt công tác tập huấn cán bộ, huấn luyện, làm chủ vũ khí, trang thiết bị trong biên chế. 

Tin, ảnh: MINH MẠNH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.