Dự hội nghị có Trung tướng Lê Quang Minh, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị.

Hội nghị tiến hành cho ý kiến vào dự thảo các văn bản Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) 6 tháng đầu năm 2024; triển khai nhiệm vụ CTĐ, CTCT 6 tháng cuối năm 2024.

leftcenterrightdel

 Thượng tướng Trịnh Văn Quyết chủ trì hội nghị. 

leftcenterrightdel
  Thượng tướng Trịnh Văn Quyết chủ trì hội nghị. 
leftcenterrightdel
Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn trình bày dự thảo báo cáo tại hội nghị.
leftcenterrightdel
  Trung tướng Đỗ Xuân Tụng, Cục trưởng Cục Cán bộ phát biểu tại hội nghị. 
leftcenterrightdel
  Thiếu tướng Nguyễn An Phong, Cục trưởng Cục Tổ chức phát biểu tại hội nghị. 
leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa, Cục trưởng Cục Chính sách phát biểu tại hội nghị. 
leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Khổng Văn Minh, Chánh văn phòng Tổng cục Chính trị phát biểu tại hội nghị. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của thủ trưởng Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, cơ quan chức năng đã chủ động triển khai công tác chuẩn bị phục vụ sơ kết 6 tháng đầu năm CTĐ, CTCT. Trên cơ sở báo cáo chuyên ngành của các cơ quan thuộc Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, báo cáo của các đơn vị trong toàn quân; cơ quan chức năng tổng hợp, dự thảo Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm hoạt động CTĐ, CTCT năm 2024, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. 

Báo cáo kết quả CTĐ, CTCT 6 tháng đầu năm chỉ rõ: Quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, chỉ thị, kế hoạch CTĐ, CTCT năm 2024, bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội và tình hình thực tiễn; hoạt động CTĐ, CTCT được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, hướng mạnh về cơ sở, triển khai quyết liệt, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ cả thường xuyên và đột xuất, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm. Trong đó nổi bật là: Làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, giáo dục khoa học xã hội và nhân văn, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Chỉ đạo các đơn vị tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở chặt chẽ, tạo được khí thế thi đua sôi nổi trong toàn quân. Xây dựng các chuyên đề, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đại hội các cấp trong Đảng bộ Quân đội tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Chủ trì phối hợp xây dựng trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan là cấp tướng của các đơn vị mới thành lập thuộc Bộ Quốc phòng. Chủ động nắm chắc tình hình, triển khai hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị. 

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết biểu dương các cơ quan, đơn vị đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chuẩn bị phục vụ Hội nghị CTĐ, CTCT 6 tháng đầu năm 2024. Đối với dự thảo Báo cáo Hội nghị sơ kết CTĐ, CTCT 6 tháng đầu năm 2024, đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp tục phối hợp, cô đọng nội dung báo cáo, nêu bật những kết quả lãnh đạo, chỉ đạo CTĐ, CTCT 6 tháng đầu năm 2024, xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Cơ quan chủ trì tiếp thu ý kiến, đóng góp của các đại biểu, nghiên cứu bổ sung một số nội dung trên cơ sở quán triệt Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, báo cáo của Bộ Quốc phòng và các ngành; đặc biệt  làm rõ hơn kết quả giáo dục chính trị, xây dựng bản lĩnh chính trị cho bộ đội, nhất là ở các đơn vị thực hiện điều chỉnh tổ chức; xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, trong đó cần tập trung làm nổi bật hơn nữa các nhiệm vụ trọng tâm như sửa đổi Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, chuẩn bị diễu binh, diễu hành và các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân… bảo đảm cụ thể, đầy đủ, chính xác, kết cấu phù hợp.

Trong chương trình làm việc, các đại biểu cũng thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn bản Hội nghị sơ kết nhiệm vụ Cơ quan Tổng cục Chính trị 6 tháng đầu năm 2024; cho ý kiến vào Báo cáo kết quả hoạt động CTĐ, CTCT tháng 6, nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2024; chương trình công tác của lãnh đạo Tổng cục Chính trị tháng 7 năm 2024.  

Tin, ảnh: KIM ANH – TRỌNG HẢI

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.