leftcenterrightdel
Thượng tướng Phan Văn Giang kiểm tra nơi ăn ở của phi công Trung đoàn 937.

Sau khi kiểm tra và nghe các đơn vị báo cáo tình hình, Thượng tướng Phan Văn Giang đánh giá cao những thành tích, kết quả của các đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã đạt được. Thượng tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, trong thời gian qua, các đơn vị đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai, thực hiện tốt công tác quân sự địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh, xây dựng "trận địa lòng dân" vững chắc. Các đơn vị luôn quán triệt sâu sắc chỉ thị, mệnh lệnh và nhiệm vụ trên giao; chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện SSCĐ; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan chức năng, các lực lượng, nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; chủ động, kiên quyết đấu tranh với các hành động xâm phạm chủ quyền biên giới, hải đảo và vùng trời, bảo vệ vững chắc toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Tuy còn nhiều khó khăn, nhưng Tỉnh ủy và UBND tỉnh Ninh Thuận thường xuyên quan tâm, triển khai hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng "trận địa lòng dân" vững mạnh.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Phan Văn Giang kiểm tra chế độ trực chiến ở Trung đoàn Không quân 937.

Để định hướng cho các cơ quan, đơn vị phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và các nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất, Thượng tướng Phan Văn Giang yêu cầu, trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn cần tiếp tục giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động khắc phục khó khăn; nâng cao khả năng SSCĐ, không bị bất ngờ trong các tình huống. Các đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh; coi trọng công tác huấn luyện chiến đấu, quản lý, rèn luyện bộ đội, hạn chế đến mức thấp nhất vụ việc vi phạm kỷ luật và tai nạn giao thông...

Thượng tướng Phan Văn Giang lưu ý các đơn vị cần tiếp tục giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đẩy mạnh thực hiện xây dựng nền nếp chính quy; đoàn kết, thống nhất, quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng bộ đội; giải quyết tốt mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân địa phương, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh; hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, chủ động phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, coi đó là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, góp phần làm tỏa sáng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân...

Tin, ảnh: NGUYỄN VĂN HẠNH