leftcenterrightdel
Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa kiểm tra, rút kinh nghiệm với chỉ huy các đơn vị.
leftcenterrightdel
Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, kiểm tra, rút kinh nghiệm với chỉ huy Khối nữ du kích Miền Nam.
leftcenterrightdel
Khối sĩ quan Hải quân tham gia diễu duyệt tại buổi kiểm tra.
leftcenterrightdel
Khối nữ sĩ quan Gìn giữ hòa bình tham gia diễu duyệt.
leftcenterrightdel
Khối Dân công hỏa tuyến, diễu duyệt trong buổi kiểm tra.

Sau khi kiểm tra hợp luyện, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa đánh giá cao những nỗ lực của các lực lượng trong tổ chức luyện tập thời gian qua và yêu cầu chỉ huy các khối tiếp tục làm tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ; kịp thời rút kinh nghiệm những hạn chế trong quá trình tập luyện, điều chỉnh, bổ sung quân số ở các vị trí khối trưởng các khối; làm tốt công tác chuẩn bị, lựa chọn người để sẵn sàng thay thế giữa các vị trí khối trưởng và dự bị; kiểm tra, điều chỉnh khoảng cách đường diễu duyệt, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy cách; cơ quan chức năng khẩn trương bảo đảm về quân trang, quân dụng cũng như một số vật chất khác, nhằm bảo đảm thống nhất giữa các khối; tiếp tục kiểm tra về lễ tiết, tác phong quân nhân và duy trì đơn vị tập luyện theo kế hoạch đã đề ra…

Tin, ảnh: HÀ KHÁNH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.