Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh: Xây dựng chuẩn đầu ra (CĐR) là nội dung mới, khó. Thời gian qua, các học viện, nhà trường trong Quân đội đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch xây dựng CĐR theo chỉ đạo của Bộ Tổng Tham mưu và hướng dẫn của Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo. Các nhà trường đã chủ động nghiên cứu, tổ chức và tham gia tập huấn, tổ chức hội thảo; thành lập các bộ phận soạn thảo chương trình xây dựng CĐR. Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo tích cực xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng, thẩm định, kiểm tra và hướng dẫn cụ thể cho các học viện, nhà trường.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu, các nhà trường tiếp tục tập trung xây dựng CĐR trên cơ sở thống nhất quan điểm, xây dựng CĐR phải có hướng mở và toàn diện, để học viên có cả kiến thức về chuyên môn, ngoại ngữ, pháp luật, kinh tế-xã hội... Trong xây dựng CĐR cần xác định rõ về mục tiêu, nội dung, chương trình để đào tạo đội ngũ cán bộ phục vụ tốt nhiệm vụ Quân đội, đồng thời có thể tham gia vào các nhiệm vụ chính trị, xã hội khác. Đối với mục tiêu về phẩm chất chính trị, phải bám sát các quy định của Quân đội với phương châm xây dựng đủ tiêu chí chứ không lược bỏ. Về kỹ năng và trình độ chuyên môn phải đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, giúp học viên khi ra trường nắm chắc công tác tổ chức, phương pháp huấn luyện theo phân cấp cho các đối tượng trong đơn vị. Các kỹ năng khác như: Ngoại ngữ, công nghệ thông tin, nghiên cứu khoa học... xây dựng phù hợp với từng đối tượng học viên.

leftcenterrightdel
 Trung tướng Nguyễn Doãn Anh phát biểu ý kiến tại hội nghị.
leftcenterrightdel
Thiếu tướng Nguyễn Văn Oanh phát biểu về công tác xây dựng chuẩn đầu ra trong các nhà trường Quân đội. 

Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng cũng lưu ý, Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo cần hướng dẫn các nhà trường thống nhất về mặt thể thức văn bản trong xây dựng CĐR; nghiên cứu kỹ lưỡng thẩm quyền phê duyệt phù hợp với các quy định hiện hành; tiếp tục tập trung xây dựng, hoàn thiện CĐR đối với từng nhà trường, từng chuyên ngành đào tạo. Ban chỉ đạo cần chọn một số trường làm điểm để rút kinh nghiệm, từ đó có sự thống nhất, làm chuẩn cho các học viện, nhà trường trong xây dựng CĐR. Các quân, binh chủng thành lập hội đồng xây dựng CĐR để rà soát, hướng dẫn trường trực thuộc trong xây dựng và áp dụng hiệu quả CĐR vào quá trình đào tạo.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Oanh, Cục trưởng Cục Nhà trường (Bộ Tổng Tham mưu)-Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo cho biết: CĐR của chương trình đào tạo các học viện, trường sĩ quan, trường đại học trong Quân đội thời gian qua được xây dựng hợp lý, cấu trúc, mục tiêu, nội dung đúng theo quy định và hướng dẫn. Nội dung CĐR cụ thể, rõ ràng, cơ bản đầy đủ theo quy định, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu.

Trong đó, CĐR về phẩm chất chính trị, đạo đức phù hợp với nghị quyết của Quân ủy Trung ương về đổi mới công tác giáo dục đào tạo trong tình hình mới; thông tư về đối tượng, tiêu chuẩn đào tạo cán bộ Quân đội nhân dân Việt Nam; quy định về tiêu chuẩn chính trị của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức, công nhân và viên chức quốc phòng trong Quân đội nhân dân Việt Nam, các thông tư quy định về tiêu chuẩn, chức vụ cán bộ các đơn vị.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Kiến thức, kỹ năng, mức tự chủ và chịu trách nhiệm đã bám sát mục tiêu của chương trình đào tạo, đủ khả năng thực hiện được chức vụ đảm nhiệm ban đầu ở thời điểm tốt nghiệp; trải qua thực tế công tác sẽ từng bước đảm nhiệm được các chức vụ đến chức vụ cao nhất cho từng đối tượng và phù hợp với giới hạn tổng thời gian toàn khóa cho từng đối tượng.

Có 22 trường đã xây dựng CĐR; trong đó, đơn vị xây dựng nhiều nhất là Học viện Kỹ thuật Quân sự với 43 CĐR. Nhiều trường đã thực hiện tốt, như: Trường Sĩ quan Đặc công; Sĩ quan Tăng thiết giáp; Sĩ quan Phòng hóa; Sĩ quan Pháo binh; Sĩ quan Thông tin; Sĩ quan Lục quân 1; Sĩ quan Lục quân 2; Học viện Khoa học quân sự.

Đến thời điểm này, Cục Nhà trường đã phối hợp với các học viện, nhà trường tiếp tục chỉnh sửa hoàn thiện CĐR của chương trình đào tạo theo ý kiến nhận xét lần thứ 5 của Ban chỉ đạo; chỉnh sửa, hoàn thiện xong 204 CĐR chương trình đào tạo.

Tin, ảnh: CẨM THANH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.