Dự hội nghị có các đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó trưởng Ban chỉ đạo 126 Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng; Thiếu tướng Phạm Trường Sơn. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, nhà trường trong toàn quân.

leftcenterrightdel

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

Báo cáo do Cục Khoa học quân sự - Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo trình bày khẳng định: 5 năm qua, lãnh đạo, chỉ huy, Ban chỉ đạo 126 của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã quán triệt và chấp hành nghiêm chỉ thị và quy chế, kế hoạch, hướng dẫn của Ban chỉ đạo 126 Bộ Quốc phòng, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác nghiên cứu, biên soạn, hoàn thiện hệ thống tài liệu huấn luyện, tài liệu dạy học trong Quân đội. Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 126 Bộ Quốc phòng và cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 126 các cơ quan, đơn vị toàn quân đã có sự phối hợp chặt chẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác.

Đặc biệt, cơ quan thường trực các cấp đã làm tốt chức năng tham mưu giúp Ban chỉ đạo 126 cấp mình tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, bảo đảm tiến độ, chất lượng các loại tài liệu; huy động được những cán bộ có kinh nghiệm và năng lực đảm nhiệm công tác nghiên cứu, biên soạn. Quá trình nghiên cứu, biên soạn tài liệu, các cơ quan, đơn vị đã quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự của Đảng, kế thừa kinh nghiệm, truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc; cập nhật kịp thời những thông tin mới, từng bước nâng cao chất lượng của tài liệu. Quy trình quản lý, nghiên cứu, biên soạn được thực hiện chặt chẽ, có hiệu quả, đạt chất lượng cao…

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự hội nghị.

Qua nghe báo cáo trung tâm và ý kiến tham luận của các đại biểu, phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chỉ huy các cấp; ghi nhận, biểu dương các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ nghiên cứu, biên soạn tài liệu huấn luyện, tài liệu dạy học 5 năm qua; chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu, trước hết, Ban chỉ đạo 126 các cấp cần tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tập trung nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu biên soạn, chỉnh sửa hệ thống tài liệu huấn luyện, tài liệu dạy học; các cơ quan chức năng, đơn vị, học viện, nhà trường phối hợp chặt chẽ để khảo sát, rà soát xây dựng kế hoạch nghiên cứu, biên soạn bảo đảm chất lượng, đồng bộ, thống nhất. Trong đó, tập trung vào nghiên cứu biên soạn, chỉnh sửa, dự báo chính xác, kịp thời đối tượng tác chiến, các tình huống chiến lược, loại hình tác chiến mới có thể xảy ra.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Ngô Văn Giao, Cục trưởng Cục Khoa học quân sự, đại diện Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 126 Bộ Quốc phòng trình bày báo cáo trung tâm tại hội nghị.

Cùng với đó, nghiên cứu biên soạn, chỉnh sửa hệ thống điều lệnh, điều lệ phù hợp với tổ chức, biên chế, vũ khí trang bị của Quân đội bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới. Tiếp tục nghiên cứu, biên soạn hệ thống tài liệu huấn luyện về các loại hình tác chiến mới, cập nhật nội dung của hệ thống điều lệnh tác chiến, điều lệnh chiến đấu và Điều lệ Công tác tham mưu tác chiến để chỉnh sửa, hoàn chỉnh tài liệu huấn luyện phù hợp với sự phát triển của nghệ thuật quân sự Việt Nam và điều kiện tác chiến mới của chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Nguyễn Tân Cương và các thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam trao đổi với các đại biểu dự hội nghị.

Bên cạnh các nhiệm vụ trên, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương lưu ý, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục biên soạn, chỉnh sửa, hoàn thiện các loại tài liệu huấn luyện về khoa học xã hội và nhân văn quân sự phù hợp với Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Các tài liệu công tác Đảng, công tác chính trị trong loại hình tác chiến chiến lược, chiến dịch và chiến thuật cần cập nhật những vấn đề mới phát triển, bảo đảm đồng bộ với các tài liệu huấn luyện quân sự.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Song song với biên soạn, hoàn chỉnh tài liệu huấn luyện, cần chú trọng nghiên cứu biên soạn, chỉnh sửa hệ thống tài liệu dạy học đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học trong tình hình mới. Tiếp tục chuẩn hóa, hiện đại hóa, bảo đảm thống nhất hệ thống giáo trình, tài liệu dạy học các cấp, bám sát đối tượng, chương trình đào tạo, đáp ứng tốt nhiệm vụ học tập và nghiên cứu của học viên.

Về các ý kiến, kiến nghị tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nhất trí một số nội dung, giao cơ quan chức năng tổng hợp, đề xuất, báo cáo phương án trình thủ trưởng các cấp quyết định theo thẩm quyền.

Tin, ảnh: VĂN CHIỂN

*Mời  bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.