Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Cùng dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo; Thượng tướng Trần Việt Khoa, Giám đốc Học viện Quốc phòng; lãnh đạo, chỉ huy một số cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Tại hội nghị, các đại biểu cho ý kiến và thống nhất cấp tổ chức; hình thức, phương pháp, nội dung sơ kết của từng nghị quyết, kết luận. Nội dung sơ kết tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện; đánh giá kết quả 5 năm thực hiện; hạn chế, nguyên nhân và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện các nghị quyết, kết luận thời gian tới; kiến nghị đề xuất.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.
leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự hội nghị.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tại hội nghị, Ban chỉ đạo đã phân công nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan, đơn vị trong xây dựng, soạn thảo báo cáo tổng kết thực hiện các nghị quyết, kết luận; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị tổ chức sơ kết bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, hiệu quả.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh: Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về các chiến lược nhằm góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu các thành viên trong Ban chỉ đạo, nhất là cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị sơ kết cần bám sát các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của các nghị quyết, kết luận, gắn với các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư có liên quan. Tổ chức sơ kết bảo đảm nghiêm túc, thực chất, đúng đối tượng, sát chức năng, nhiệm vụ từng ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, đơn vị.

Đối với Tổ biên soạn xây dựng các báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện các nghị quyết, kết luận, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, cần phân công cụ thể cho từng đồng chí thu thập tài liệu, bám sát thực tiễn, cập nhật những thông tin mới để soạn thảo các báo cáo chặt chẽ; có đề cương chi tiết để ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, đơn vị xây dựng báo cáo thống nhất và chất lượng.

Cấp tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự Đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức sơ kết và báo cáo kết quả sơ kết xong trước tháng 9-2023.

Tin, ảnh: SƠN BÌNH