Dự hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng là thành viên Ban chỉ đạo; các thành viên Tổ biên tập xây dựng dự thảo báo cáo.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thân, Phó viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng (Bộ Quốc phòng), đại diện Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo báo cáo quá trình xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI của Quân ủy Trung ương.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và chỉ đạo của đồng chí Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Viện Chiến lược Quốc phòng đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan xây dựng dự thảo báo cáo, xin ý kiến các thành viên tổ biên tập.

Ngày 18-11-2022, Tổ biên tập đã họp để thảo luận dự thảo báo cáo tổng kết; sau phiên họp, Viện Chiến lược Quốc phòng đã làm việc, trao đổi với các thành viên Tổ biên tập, hoàn chỉnh dự thảo báo cáo.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Sau khi nghe báo cáo của Viện Chiến lược Quốc phòng và trực tiếp nghiên cứu dự thảo, các đại biểu dự hội nghị đã đóng góp nhiều ý kiến giá trị, tập trung vào kết cấu dự thảo, phần đánh giá tình hình, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết; bổ sung thêm một số kết quả nổi bật, tiêu biểu trong thực hiện nghị quyết và một số mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp vào phần phương hướng, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc những năm tiếp theo của dự thảo báo cáo.  

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu phát biểu tại hội nghị. 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương các cơ quan chức năng, nhất là Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo, trực tiếp là Tổ biên tập đã phối hợp, triển khai xây dựng dự thảo bảo đảm tốt chất lượng, tiến độ; ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến thảo luận tại hội nghị, khẳng định các ý kiến đóng góp, bổ sung đều rất chất lượng, thiết thực.

leftcenterrightdel

 Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu kết luận hội nghị.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương lưu ý, kết cấu, nội dung báo cáo phải tuân thủ theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo Trung ương; khi sử dụng trích dẫn phải bảo đảm chính xác, theo đúng các văn bản, nghị quyết của cấp trên. Quá trình hoàn thiện dự thảo báo cáo, Tổ biên tập cần nghiên cứu, cân nhắc, sử dụng câu từ khi đánh giá tình hình phải đúng mực, hài hòa, mang tính khái quát cao.

Đối với nội dung kết quả đạt được qua 10 năm thực hiện nghị quyết cần nghiên cứu, lựa chọn các thành tích, sự kiện tiêu biểu, nổi bật, mang tính đặc thù của quân đội; phần phương hướng của báo cáo cần xác định lại một số nguy cơ, dự báo tình hình để bảo đảm tính cập nhật. Một số nội dung khác của báo cáo, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu cần rút gọn, cô đọng lại, nhất là phần quan điểm, chủ trương, giải pháp lớn, trọng tâm, tránh vụn vặt, tiểu tiết.

Để dự thảo báo cáo bảo đảm tốt tiến độ, chất lượng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu Tổ biên tập tiếp thu đầy đủ các ý kiến của đại biểu tại hội nghị, nhanh chóng nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện, trình các cấp có thẩm quyền thông qua.

Tin, ảnh: VĂN CHIỂN