Theo đó, đoàn công tác đã tập trung kiểm tra các nội dung: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của địa phương; công tác giáo dục quốc phòng và an ninh; kiểm tra nhận thức chính sách, pháp luật về quốc phòng đối với cán bộ, công chức cơ quan của tỉnh; việc kết hợp phát triển kinh tế-xã hội với quốc phòng; xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ; phòng thủ dân sự; xây dựng lực lượng và thực hiện chế độ chính sách cho bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên; tuyển quân, tuyển sinh quân sự…

leftcenterrightdel
Thượng tướng Ngô Minh Tiến phát biểu tại buổi kiểm tra công tác quốc phòng tỉnh Bắc Ninh.

Qua kiểm tra cho thấy, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Ninh đã quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện công tác quân sự, quốc phòng địa phương theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tỉnh đã chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh. Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn đầy đủ. Năm vừa qua, tỉnh đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho hơn 28.000 lượt đối tượng. Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân được thực hiện linh hoạt, sáng tạo, đạt hiệu quả cao.

Tỉnh đã tiến hành thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội gắn với củng cố quốc phòng và an ninh đạt kết quả tốt, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh về mọi mặt. Việc thẩm định quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án phát triển kinh tế-xã hội liên quan đến quốc phòng, an ninh trên địa bàn thực hiện đúng pháp luật.

Cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của trên về xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ các cấp; xây dựng toàn diện các tiềm lực trong khu vực phòng thủ. Chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

leftcenterrightdel

Các đại biểu tham dự buổi kiểm tra của Bộ Quốc phòng về công tác quốc phòng tại tỉnh Bắc Ninh. 

Công tác dân quân tự vệ, quốc phòng và an ninh có nhiều chuyển biến tích cực. Tỉnh Bắc Ninh cũng hoàn thành tốt công tác động viên, tuyển quân, chính sách hậu phương quân đội góp phần xây dựng và củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Công tác phòng thủ dân sự của tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng, đồng thời quan tâm bảo đảm kịp thời ngân sách cho công tác quốc phòng địa phương trong hoạt động thường xuyên và nhiệm vụ đột xuất….

Kết quả kiểm tra nhận thức về quốc phòng cho 28 đồng chí cán bộ thuộc các sở, ban, ngành của tỉnh 100% đạt khá, giỏi; kiểm tra điều lệnh đạt khá, kiểm tra bắn súng đạt khá.

leftcenterrightdel
Kiểm tra nội dung bắn súng AK.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Thượng tướng Ngô Minh Tiến ghi nhận và biểu dương những kết quả mà tỉnh Bắc Ninh đã đạt được trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Để tiếp tục phát huy những tiềm năng, lợi thế trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Thượng tướng Ngô Minh Tiến đề nghị địa phương cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng; tập trung xây dựng đảng bộ, các cấp ủy đảng và hệ thống chính trị địa phương trong sạch, vững mạnh; chú trọng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng thế trận lòng dân, tăng cường củng cố tiềm lực chính trị; tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững mạnh, toàn diện; quan tâm bảo đảm kinh phí cho quốc phòng của địa phương, nhất là bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ, dự bị động viên, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

Tin, ảnh: NGỌC HÂN