leftcenterrightdel
Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng phát biểu kết luận kiểm tra. 

Tham gia đoàn có đại diện một số cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Làm việc với đoàn có: Trung tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy và đại diện các cơ quan thuộc Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

leftcenterrightdel
 Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy lãnh đạo nhiệm vụ chuyển trạng thái SSCĐ. 

Nội dung kiểm tra, gồm: Luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ Cơ quan Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng từ thường xuyên lên cao; hệ thống văn kiện chuyển trạng thái SSCĐ; hành động của chỉ huy, cơ quan trong chuyển trạng thái SSCĐ và thực hành cơ động lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ A.

leftcenterrightdel
Hạ đạt mệnh lệnh hành quân. 
leftcenterrightdel
 Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng và đoàn công tác kiểm tra thực hành cơ động lực lượng tại cơ quan Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng. 
leftcenterrightdel
Thực hành cơ động chuyển trạng thái SSCĐ.

Kết luận sơ bộ cuộc kiểm tra, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng biểu dương Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã làm tốt công tác chuẩn bị, quán triệt thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về chuyển trạng thái SSCĐ; đánh giá cao tinh thần, thái độ, ý thức trách nhiệm trong thực hành chuyển trạng thái SSCĐ, nhất là phát huy tốt vai trò của các bộ phận tham gia kiểm tra, luyện tập. Kết quả kiểm tra đạt tốt. 

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng đề nghị Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện các văn kiện chuyển trạng thái SSCĐ bảo đảm thống nhất, đúng quy định và hướng dẫn của cơ quan chức năng cấp trên; kịp thời khắc phục những hạn chế mà đoàn kiểm tra đã nêu, làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy điều hành và trình độ công tác tham mưu tác chiến cho đội ngũ cán bộ các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất khi có tình huống; nghiên cứu, tham mưu thời cơ, phương pháp…, đề xuất cơ quan chuyên môn cấp trên bổ sung các vấn đề về công tác tham mưu tác chiến trong chuyển trạng thái SSCĐ, bảo đảm thống nhất, phù hợp tình hình, nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng.

Đồng thời, tiếp tục giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm đối với công tác chuyển trạng thái SSCĐ; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng khác nắm chắc tình hình địa bàn, khu vực trong từng trạng thái SSCĐ để tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SSCĐ; tích cực nghiên cứu, kịp thời ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại phục vụ cho huấn luyện, luyện tập, diễn tập và nhiệm vụ SSCĐ; tiếp tục phát huy những kết quả trong luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ, vận dụng vào huấn luyện, luyện tập, diễn tập sát với đặc điểm tình hình địa bàn, khả năng chiến đấu của từng đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; nghiên cứu nâng cao chất lượng công tác bảo đảm vật chất, trang bị, phương tiện cũng như quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội phù hợp tình hình địa bàn, nhiệm vụ... 

 Tin, ảnh: HÀ KHÁNH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.