Qua nghe lãnh đạo nhà trường báo cáo kết quả công tác giáo dục-đào tạo trong năm học 2020-2021, Thượng tướng Đỗ Căn bày tỏ vui mừng trước sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ, giảng viên Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội trong thời gian qua.

Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị khẳng định, trong Quân đội nói riêng, toàn quân có nhiều nhà trường, học viện đào tạo cán bộ, chỉ huy, nhân viên chuyên môn nghiệp vụ, nhưng trong lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật thì Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội là nhà trường duy nhất đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, diễn viên, nhân viên hoạt động trên các lĩnh vực văn hóa, văn học nghệ thuật và nghiên cứu khoa học về Văn hóa nghệ thuật phục vụ công tác giáo dục-đào tạo và công tác tư tưởng về văn hóa trong Quân đội.

Thời gian qua, nhà trường đã làm tốt công tác đào tạo từ bậc trung cấp đến cao đẳng, đại học, gần đây được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ đào tạo sau đại học cho thấy sự phát triển không ngừng của nhà trường và khẳng định công tác giáo dục-đào tạo trong lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật chiếm vị trí hết sức quan trọng.

Thượng tướng Đỗ Căn nhấn mạnh, đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, cùng với các yếu tố xây dựng con người, đảm bảo vũ khí, trang bị kỹ thuật, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật thì việc đảm bảo đời sống văn hóa, tinh thần cho bộ đội cũng là nhiệm vụ quan trọng để xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng luôn luôn quán triệt phương châm lấy chất lượng giáo dục của các học viện, nhà trường là yếu tố để nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị trong toàn quân. Trong đó, chất lượng giáo dục của Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật  Quân đội là một trong những yếu tố rất quan trọng để nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của bộ đội. 

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Đỗ Căn phát biểu chúc mừng Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội.

Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đề nghị trong thời gian tới, Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy, thực hiện tốt mục tiêu, yêu cầu đào tạo cho từng lĩnh vực, từng đối tượng, sát với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của các đơn vị.

Nhà trường tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 11 về lĩnh vực giáo dục-đào tạo; tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục-đào tạo, nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại.

Cùng với đó, nhà trường tiếp tục triển khai có hiệu quả Phong trào Thi đua Quyết thắng, gắn với thực hiện tốt Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ; tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý; duy trì nghiêm nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo của nhà trường.

Tin, ảnh: MINH MẠNH