Tại buổi làm việc, chỉ huy Nhà máy Z125 đã báo cáo với Đoàn công tác về những kết quả đạt được trong 8 tháng đầu năm 2020. Theo đó, hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhà máy được quản lý chặt chẽ; công tác nghiên cứu khoa học tiếp tục được duy trì và phát huy; việc sản xuất một số loại vũ khí đảm bảo đúng kế hoạch, đáp ứng được các yêu cầu về tính năng kỹ thuật, chiến thuật... Trong 4 tháng còn lại, nhà máy xác định tập trung hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2020; chú trọng đẩy nhanh tiến độ sản xuất sản phẩm quốc phòng, bảo đảm chất lượng, an toàn; tập trung ký kết hợp đồng và triển khai sản xuất sản phẩm kinh tế, phấn đấu doanh thu vượt mức kế hoạch đề ra.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Bế Xuân Trường kiểm tra thực tế tại Nhà máy Z125.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Thượng tướng Bế Xuân Trường ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Nhà máy Z125 đã đạt được, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, nhà máy cần phát huy tính năng động, sáng tạo, không ngừng nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; chú trọng chăm lo bồi dưỡng, đào tạo nguồn lực chất lượng cao, tạo ra nhiều sản phẩm công nghiệp quốc phòng, phục vụ hiệu quả cho hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị trong toàn quân.

Tin, ảnh: PHẠM AN