leftcenterrightdel
Trung tướng Ngô Minh Tiến phát biểu tại đại hội. 

Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dự và chỉ đạo hội nghị. Trong giai đoạn 2014-2019, Tổng công ty GAET tổ chức sắp xếp tái cơ cấu, cơ cấu lại các đơn vị thành viên và bố trí lực lượng lao động hợp lý, theo hướng tinh gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Kết quả nổi bật là đã có 76 đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật, trong đó có 1 đề tài cấp Nhà nước, 8 đề tài cấp Bộ, 9 đề tài cấp Tổng cục và 58 sáng kiến cấp cơ sở góp phần làm giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm.

leftcenterrightdel
Tổng công ty GAET trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu xuất sắc trong Phong trào TĐQT giai đoạn 2014-2019.

Bên cạnh đó, Tổng công ty còn thực hiện thành công nhiều dự án chuyển giao công nghệ sản xuất vũ khí, sản phẩm công nghiệp vật liệu nổ; cải tiến, nâng cấp nhiều trang bị, vũ khí như Tổ hợp tên lửa chống tăng, xe tăng T54B, sửa chữa, tăng niên hạn máy bay Su 27 và nhiều dự án quân sự quan trọng khác… Tại đại hội, Tổng công ty đã công bố quyết định tặng Cờ thi đua 1 đơn vị trực thuộc Tổng công ty, trao bằng khen cho 19 tập thể và 44 cá nhân điển hình tiêu biểu xuất sắc trong Phong trào TĐQT giai đoạn 2014 - 2019.

Tin, ảnh: PHƯƠNG CHI