Dự chương trình có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (BQP); Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng BQP; Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương.

Tới dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng BQP: Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Thường vụ QUTƯ; Thượng tướng Lê Huy Vịnh; Thượng tướng Vũ Hải Sản; Thượng tướng Phạm Hoài Nam. Cùng dự có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương; Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Trung tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.

Tới dự có lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương; đại biểu thủ trưởng Ủy ban Kiểm tra QUTƯ; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc QUTƯ, BQP, Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam; đại biểu các cơ quan thuộc ban, bộ, ngành Trung ương và TP Hà Nội...

leftcenterrightdel

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự chương trình tổng kết, trao Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 23. 

leftcenterrightdel
Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt tay thân mật các đại biểu. 
leftcenterrightdel
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham quan khu trưng bày sản phẩm tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội. 
leftcenterrightdel
Thủ tướng Phạm Minh Chính, Đại tướng Phan Văn Giang, Đại tướng Lương Cường và các đại biểu tham dự chương trình. 
leftcenterrightdel
Chương trình tổng kết, trao Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 23 do Bộ Quốc phòng tổ chức, tại Hà Nội.

Tạo điều kiện về mọi mặt để tuổi trẻ Quân đội nghiên cứu, sáng tạo

Phát biểu tại chương trình, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn đánh giá cao QUTƯ, BQP đã thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển khoa học công nghệ; coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng; thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân và tuổi trẻ Quân đội tham gia nghiên cứu, phát triển và ứng dụng hiệu quả khoa học công nghệ trong hoạt động quân sự, quốc phòng.

Các công trình tham gia giải thưởng có sự phát triển cả về số lượng, chất lượng và tính hiệu quả; góp phần cung cấp những luận cứ khoa học quan trọng để Đảng, Nhà nước, QUTƯ, BQP có chủ trương, giải pháp xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, khẳng định vai trò là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất; củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

leftcenterrightdel
 Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại chương trình. 

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng chúc mừng, biểu dương tinh thần nỗ lực, cố gắng và kết quả của các tác giả, tập thể tác giả và tuổi trẻ toàn quân; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của QUTƯ, BQP, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và sự phối hợp, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương đối với công tác khoa học quân sự cũng như Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội những năm qua.

Dự báo, phân tích tình hình quốc tế và trong nước thời gian tới, Thủ tướng cho rằng, nhiệm vụ xây dựng Quân đội đang đặt ra yêu cầu mới, trọng tâm là xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ, nâng cao tiềm lực quốc phòng, phát huy tiềm năng, nâng cao vị thế của Quân đội trong công tác khoa học công nghệ của cả nước, góp phần vào phát triển đất nước, Thủ tướng đề nghị QUTƯ, BQP tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác khoa học quân sự. Quân đội phải đẩy mạnh nghiên cứu, sáng tạo cả khoa học công nghệ và khoa học xã hội nhân văn, cả khoa học quân sự và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng.

Thủ tướng chỉ rõ, cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác khoa học công nghệ; coi phát triển khoa học quân sự là một trong những động lực, yêu cầu tất yếu để xây dựng Quân đội tiến lên hiện đại trong những năm tới; trong đó, tuổi trẻ Quân đội là một trong những lực lượng chủ chốt để phát triển khoa học quân sự, đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo trong tuổi trẻ Quân đội. Chú trọng phát huy vai trò của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy, cơ quan chính trị, cơ quan khoa học quân sự, tổ chức đoàn các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoạt động Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo; quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất về mọi mặt để tuổi trẻ Quân đội tích cực, chủ động nghiên cứu, sáng tạo và ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, hướng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và toàn quân; xây dựng, nhân rộng các mô hình tuổi trẻ nghiên cứu khoa học.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đổi mới tổ chức, nâng cao hơn nữa chất lượng nghiên cứu, tham mưu, hướng dẫn thực hiện công tác khoa học quân sự trong toàn quân; chú trọng phát triển khoa học công nghệ theo chiều sâu, bền vững, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ của Quân đội ta trong tình hình mới; tăng cường phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức của Trung ương, địa phương, các nhà khoa học trong và ngoài Quân đội để nâng cao chất lượng công tác khoa học quân sự.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự chương trình.

Cùng với đó, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực khoa học công nghệ; đầu tư cơ sở vật chất và điều kiện thuận lợi cho nghiên cứu khoa học trong Quân đội; chú trọng các công trình có tính lưỡng dụng để nâng cao hiệu quả sản phẩm nghiên cứu của Quân đội; kịp thời biểu dương, khen thưởng và có chế độ, chính sách ưu đãi xứng đáng đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ.

Thủ tướng lưu ý tiếp tục đổi mới công tác tổ chức Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội để ngày càng có nhiều công trình chất lượng tốt, hàm lượng khoa học cao và giá trị thực tiễn phong phú, thiết thực, hiệu quả và thương mại hóa. Qua đó tạo động lực, truyền cảm hứng, lan tỏa khát vọng nghiên cứu sáng tạo; tạo phong trào, môi trường, tôn vinh, nuôi dưỡng, ươm mầm cho các ý tưởng nghiên cứu khoa học của tuổi trẻ Quân đội.

Đối với các tác giả được nhận giải thưởng, Thủ tướng căn dặn tiếp tục nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo, duy trì, nuôi dưỡng niềm đam mê nghiên cứu khoa học, phát triển, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn của cơ quan, đơn vị; chia sẻ kinh nghiệm, động viên đồng chí, đồng đội tham gia nghiên cứu khoa học, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa phong trào đổi mới sáng tạo của tuổi trẻ ở từng cơ quan, đơn vị và toàn quân.

Thủ tướng khẳng định, lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn mong muốn và tin tưởng, thế hệ trẻ ngày nay với nhiệt huyết, năng động, đam mê, hoài bão, khát vọng, sẽ ngày càng có đóng góp quan trọng cho xây dựng đất nước Việt Nam phát triển hùng cường và thịnh vượng. Tuổi trẻ toàn quân tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa tài năng, sức trẻ, đạt nhiều thành tích cao hơn nữa, góp phần nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; để Quân đội và tuổi trẻ Quân đội luôn xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; mãi mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ anh hùng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ.

Tiếp tục tiến quân vươn lên làm chủ khoa học công nghệ

leftcenterrightdel
Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang lĩnh hội, quán triệt sâu sắc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

Thay mặt QUTƯ, lãnh đạo BQP và tuổi trẻ Quân đội, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn đồng chí Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã dành thời gian đến dự tổng kết, trao Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 23. Đồng chí Thủ tướng đã phát biểu động viên, chỉ đạo chương trình. Đây là sự quan tâm, chăm lo đặc biệt của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đối với Quân đội nhân dân Việt Nam và thanh niên Quân đội.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: Thủ tướng đã biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của tuổi trẻ toàn quân, đặc biệt là sáng kiến và kết quả nghiên cứu khoa học của các tác giả, tập thể tác giả được nhận thưởng. Thủ tướng đã đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của QUTƯ, BQP và sự phối hợp, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các địa phương đối với công tác khoa học quân sự và việc tổ chức Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội những năm qua; đồng thời nêu những định hướng lớn và giao nhiệm vụ cho QUTƯ, BQP, tuổi trẻ Quân đội tiếp tục tiến quân vươn lên làm chủ khoa học công nghệ quân sự trong thời gian tới.

Thay mặt QUTƯ, BQP, Đại tướng Phan Văn Giang lĩnh hội, quán triệt sâu sắc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác khoa học quân sự và tổ chức Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội phát triển mạnh mẽ, thiết thực, hiệu quả, giành nhiều thành tích; tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để thanh niên Quân đội đam mê, khám phá, sáng tạo, thực hiện khát vọng cống hiến, cùng với tuổi trẻ cả nước phát huy vai trò xung kích trong xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, hoàn thành tốt nhiệm của của Quân đội, xứng đáng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 23 có 616 công trình của 43 cơ quan, đơn vị trực thuộc QUTƯ, BQP. Đại đa số các công trình có chất lượng tốt, hiệu quả thiết thực về quốc phòng, an ninh, kinh tế, xã hội; nội dung nghiên cứu gắn với thực tế nhiệm vụ đơn vị, có khả năng phát triển và ứng dụng vào thực tiễn.

Nhiều công trình đề xuất được giải pháp kỹ thuật mới, tiên tiến, ứng dụng chuyển đổi số, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, đề xuất giải pháp về giáo dục lý tưởng cách mạng, rèn luyện đạo đức, lối sống, bản lĩnh, niềm tin, đấu tranh tư tưởng, lý luận; phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi sự nghiệp hiện đại hóa Quân đội, mang lại hiệu quả thiết thực trong chỉ huy, điều hành huấn luyện, cung cấp những luận cứ khoa học giúp QUTƯ, BQP đề ra những chủ trương, giải pháp trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại chương trình, nhiều công trình tiêu biểu của tuổi trẻ Quân đội tham gia giải thưởng lần thứ 23 được giới thiệu, tiếp tục cho thấy tính đa dạng, phong phú, có tính ứng dụng cao.

leftcenterrightdel
 Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Lương Cường trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức, tham gia giải thưởng.
leftcenterrightdel
 Thượng tướng Nguyễn Tân Cương và đồng chí Bùi Quang Huy trao chứng nhận giải nhất và Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo tặng các tác giả.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Phạm Tất Thắng và Thượng tướng Võ Minh Lương trao chứng nhận cho các tác giả đoạt giải nhì. 
leftcenterrightdel
 Các đồng chí lãnh đạo trao chứng nhận cho các tác giả đoạt giải ba.

Căn cứ vào kết quả thẩm định của Hội đồng Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội, Bộ trưởng BQP đã quyết định tặng Bằng khen cho 20 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức, tham gia giải thưởng; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chứng nhận cho 321 công trình đoạt giải, trong đó có 10 giải nhất, 53 giải nhì, 121 giải ba, 137 giải khuyến khích; Trung ương Đoàn tặng Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo cho tác giả, nhóm tác giả có công trình đoạt giải nhất.

Thực hiện Thông tư số 164 của Bộ Quốc phòng, có 184 đồng chí là chủ nhiệm các công trình đoạt giải nhất, nhì, ba Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 23 được hưởng các chế độ, chính sách ưu tiên, gồm xét thăng quân hàm, nâng lương trước thời hạn (1 năm) năm 2023 hoặc bảo lưu thành tích làm cơ sở xét thăng quân hàm, nâng lương trước thời hạn những năm tiếp theo; đối với học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội được xét ưu tiên phân công công tác sau khi tốt nghiệp.

Tin, ảnh: HỒNG THẠNH - TUẤN HUY