Cụ thể, tại Quyết định số 1498/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm Trung tướng Thái Đại Ngọc, Cục trưởng Cục tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu giữ chức Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Quốc phòng.

Tại Quyết định số 1497/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm Đại tá Trần Văn Tài, Phó tham mưu trưởng Quân khu 9, giữ chức Phó tư lệnh Quân khu 9, Bộ Quốc phòng.

KHÁNH AN