Cùng đi có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiền, Phó tư lệnh – Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không – Không quân; Chuẩn đô đốc Phạm Mạnh Hùng, Phó tư lệnh – Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân; Thiếu tướng Đào Xuân Nghiệp, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

Báo cáo với đồng chí Thứ trưởng Phạm Hoài Nam về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022, Trung tướng Phạm Huy Dũng, Cục trưởng Cục Tác chiến điện tử cho biết: Trong năm 2021, Cục Tác chiến điện tử đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, chỉ lệnh công tác quân sự quốc phòng của Tổng tham mưu trưởng; thực hiện tốt chức năng tham mưu với thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo lực lượng tác chiến điện tử toàn quân có chất lượng, hiệu quả. Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, trinh sát nắm tình hình điện tử các khu vực, địa bàn… Phối hợp tốt với các lực lượng bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và các nhiệm vụ đột xuất được giao.

leftcenterrightdel
Trung tướng Phạm Huy Dũng, Cục trưởng Cục Tác chiến điện tử (đứng) báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của cục tại buổi làm việc. 

Cục cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc, cơ yếu, bản đồ; kịp thời điều chỉnh các kế hoạch huấn luyện phù hợp với các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Tổ chức tốt các lớp tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện; chú trọng đổi mới hình thức, tổ chức, phương pháp huấn luyện, hoàn thành chương trình huấn luyện theo kế hoạch.

leftcenterrightdel
Thứ trưởng Phạm Hoài Nam thăm quan trang thiết bị, khí tài tác chiến điện tử của cục Tác chiến điện tử.  

Chỉ đạo lực lượng tác chiến điện tử toàn quân triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng huấn luyện chuyên ngành tác chiến điện tử. Tích cực đầu tư xây dựng công trình huấn luyện, hệ thống thao trường, bãi tập, mô hình, phần mềm mô phỏng…cho nhiệm vụ huấn luyện.

Bên cạnh đó, đơn vị đã chủ động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật vào cải tiến, hiện đại hóa, tăng hạn sử dụng cho khí tài tác chiến điện tử. Thực hiện các đề tài nghiên cứu về nghệ thuật quân sự và khoa học công nghệ quân sự hiệu quả, phù hợp với định hướng xây dựng và phát triển ngành tác chiến điện tử.

 

leftcenterrightdel
Thứ trưởng Phạm Hoài Nam thăm quan trang thiết bị, khí tài tác chiến điện tử của cục Tác chiến điện tử.   

Năm 2022, Cục Tác chiến điện tử xác định thực hiện tốt chủ đề “Năm triển khai kế hoạch điều chỉnh lực lượng”; tập trung xây dựng lực lượng tác chiến điện tử “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”. Triển khai đồng bộ các biện pháp xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương tạo chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy chấp hành kỷ luật trong đơn vị.

Chỉ đạo lực lượng tác chiến điện tử toàn quân huấn luyện chuyên ngành, chú trọng huấn luyện khai thác sử dụng thành thạo vũ khí trang bị có trong biên chế, trang bị khí tài mới. Tập trung nghiên cứu các loại vũ khí trang bị tác chiến điện tử, tiếp tục triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học. Tăng cường nghiên cứu, thiết kế thử nghiệm các khí tài tác chiến điện tử đáp ứng yêu cầu phát triển lực lượng…

leftcenterrightdel
Thứ trưởng Phạm Hoài Nam chủ trì buổi làm việc. 

Thứ trưởng Phạm Hoài Nam biểu dương những kết quả Cục Tác chiến điện tử đã đạt được trong năm 2021, nhấn mạnh vai trò chức năng, tầm quan trọng của lực lượng tác chiến điện tử trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Cục Tác chiến điện tử thời gian tới cần chú trọng làm tốt công tác tham mưu chiến lược về tổ chức chỉ huy tác chiến điện tử toàn quân, tập trung xây dựng nguồn nhân lực, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Tin, ảnh: NGỌC HÂN