leftcenterrightdel
Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Phó chính ủy Quân khu 7 phát biểu tại hội nghị. 

Thời gian qua, công tác phát triển nhà ở công vụ trong LLVT Quân khu luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của thủ trưởng Bộ Quốc phòng; sự hỗ trợ tích cực, hiệu quả của cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Chính sách nhà ở Bộ Quốc phòng; Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cấp ủy và người chỉ huy các cấp.

Hiện nay, Quân khu có 7 dự án nhà ở công vụ đã hoàn thành đưa vào sử dụng, tổng 426 căn hộ. Dự án nhà công vụ đang thực hiện đầu tư xây dựng 2 dự án, 201 căn hộ. Dự án đề xuất Bộ Quốc phòng đầu tư xây dựng bổ sung giai đoạn 2023-2025 bằng nguồn vốn Ngân sách Quốc phòng 5 dự án, 636 căn hộ. Tổng số dự án phát triển nhà ở chính sách cán bộ trong LLVT Quân khu 16 dự án.

Thời gian tới, đối với các dự án nhà công vụ đang triển khai đầu tư xây dựng, tiếp tục đôn đốc chủ đầu tư sớm hoàn chỉnh thủ tục đầu tư xây dựng, nhanh chóng tổ chức thi công xây dựng theo đúng thời gian, kế hoạch. Các nhà công vụ đã đưa vào sử dụng cần hướng dẫn các Ban quản lý nhà ở công vụ thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống cháy nổ; chỉ đạo đơn vị, địa phương lập dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu bảo trì nhà công vụ; tăng cường công tác quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ nhà ở công vụ trong Bộ Quốc phòng.

QUỲNH NHI

*Mời  bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.