Tại hội thảo, các ý kiến thống nhất cho rằng, việc ban hành Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD) “Mẫu mực, tiêu biểu” là cần thiết, xuất phát từ một số căn cứ cụ thể.

Thứ nhất, nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về việc tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; đến năm 2025, cơ bản xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc phấn đấu đến năm 2030 xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thứ hai, việc thực hiện Chỉ thị số 37/CT-ĐUQSTW ngày 14-4-1993 của Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) và Chỉ thị số 917/1999/CT-QP ngày 22-6-1999 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện trong toàn quân, qua hơn 20 năm đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, tuy nhiên có những nội dung không còn phù hợp với nhiệm vụ xây dựng quân đội hiện nay, đòi hỏi cần phải tiếp tục phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Thứ ba, sau 2 năm thực hiện xây dựng đơn vị điểm VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu” đã khẳng định, đây là một chủ trương đúng đắn, phù hợp với yêu cầu xây dựng quân đội trong thời kỳ mới.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Đỗ Căn phát biểu chỉ đạo tại hội thảo. 

Cùng với nêu lên tính cần thiết phải ban hành chỉ thị, các ý kiến tại hội thảo đã làm rõ và góp ý vào tên gọi, bố cục, nội dung 5 tiêu chuẩn, những biện pháp chủ yếu trong dự thảo Chỉ thị xây dựng đơn vị VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”. Trong đó, Tiêu chuẩn 1 “Vững mạnh về chính trị” được các đại biểu dành nhiều thời gian phân tích và đóng góp những nội dung cụ thể vào từng tiêu chí. Nhìn chung, các ý kiến bảo đảm ngắn gọn, khoa học, vừa mang tính tổng hợp, khái quát cao, vừa bổ sung được những nội dung cụ thể, chi tiết, sát với tình hình thực tế.

leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi hội thảo.  

Phát biểu kết luận tại hội thảo, Thượng tướng Đỗ Căn đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các đại biểu tham dự hội thảo; khẳng định các ý kiến đã làm rõ nhiều vấn đề, đồng thời bổ sung được nhiều nội dung vừa có cơ sở lý luận, vừa có tính thực tiễn sâu sắc. Đồng chí Phó chủ nhiệm TCCT giao các cơ quan chức năng của tổng cục tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội thảo, tổng hợp bằng văn bản, để gửi Ban soạn thảo tiếp thu, nghiên cứu và hoàn thiện chỉ thị.

Tin, ảnh: HOÀNG HÀ