Thông qua tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, trình độ của cán bộ đoàn về kiến thức công tác đoàn và phong trào thanh niên; góp phần nhân rộng các mô hình, triển khai hiệu quả hoạt động công tác đoàn toàn quân khu.

leftcenterrightdel
 Giáo viên giới thiệu các chuyên đề tại lớp tập huấn.

Theo đó, trong thời gian 5 ngày (từ ngày 25 đến 29-4), cán bộ trợ lý thanh niên, trợ lý công tác quần chúng, cán bộ Đoàn các cơ quan, đơn vị trực thuộc quân khu được giáo viên Ban Thanh niên Quân đội, Phòng công tác Quần chúng Quân khu 4 và một số đơn vị giới thiệu các chuyên đề, gồm: Tổ chức triển khai nghiên cứu khoa học và tham gia giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội; hệ thống văn kiện, sổ sách; hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng, khen thưởng tổ chức đoàn, cán bộ đoàn viên, thanh niên và chế độ báo cáo công tác đoàn và phong trào thanh niên trong quân đội. Giới thiệu cách thức xây dựng dựng mô hình, điển hình và một số mô hình hoạt động tiêu biểu trong toàn quân; kỹ năng xây dựng kế hoạch tuyên truyền và nhận diện, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên internet và mạng xã hội của tuổi trẻ lực lượng vũ trang quân khu; thiết lập hệ thống đấu tranh trên không gian mạng...

Tin, ảnh: NGỌC ANH