leftcenterrightdel
Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tại xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. 

Sau khi kiểm tra thực tế tại xã Trường Long Hòa và thị xã Duyên Hải, Đoàn kiểm tra đã có kết luận sơ bộ. Theo đó, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của xã Trường Long Hòa và thị xã Duyên Hải đã quán triệt nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước nói chung, Nghị định 133, Nghị định 160 của Chính phủ nói riêng. Cùng với đó, Ban CHQS, Công an, Kiểm Lâm thị xã đã thường xuyên phối hợp xây dựng và ban hành quy chế, kế hoạch hoạt động sát với đặc điểm địa phương; kịp thời trao đổi thông tin có liên quan đến tình hình an ninh, trật tự, quốc phòng theo định kỳ cũng như đột xuất; lực lượng dân quân địa phương đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác phối hợp theo Nghị định 133, Nghị định 160 của Chính phủ, góp phần giữ vững ổn định ANCT-TTATXH, khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố ở cơ sở.  

Tại buổi làm việc với cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp địa phương đã chỉ ra nhưng ưu, nhược điểm trong công tác triển khai thực hiện. Đoàn kiểm tra đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị định 133, Nghị định 160 của Chính phủ. Đối với lực lượng quân sự, công an, kiểm lâm tiếp tục thực hiện nghiêm các quy chế, kế hoạch theo quy định; kịp thời nắm bắt tình hình an ninh, chính trị, trật tự; trao đổi cung cấp thông tin có liên quan; phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội và bảo vệ rừng, PCTT…

Tin, ảnh: KHÁNH CHI-THẾ VINH