Theo đó, Tiểu đoàn huấn luyện CSM đã chủ động, tích cực huấn luyện, tổ chức luyện tập kỹ thuật sử dụng súng đạn và thực hành bắn phân đoạn cho CSM; chuẩn bị tốt thao trường, lực lượng và công tác bảo đảm. Quá trình thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ huy đơn vị đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp và ý thức chấp hành kỷ luật và kỹ thuật sử dụng vũ khí.

leftcenterrightdel

Sư đoàn Phòng không 375 thực hành bắn đạn thật cho chiến sĩ mới.

Sau 3 ngày thực hành bắn, đội ngũ cán bộ khung đã thực hiện đúng quy trình, thực hiện bài bắn đạt mục đích, yêu cầu đề ra; CSM đã bình tĩnh, tự tin, thực hiện đúng yếu lĩnh, động tác hoàn thành nội dung bắn tổng hợp bài 1 súng tiểu liên AK với 3 tư thế (nằm bắn, quỳ bắn, đứng bắn vào các bia số 4, 7, 8).

Kết quả, đối với cán bộ khung 100% đạt yêu cầu, trong đó có 77,7% đạt khá, giỏi; đối với CSM 92,5% đạt yêu cầu, trong đó có 74,2% khá, giỏi.

Đợt bắn đạn thật lần này của Sư đoàn Phòng không 375 nhằm kiểm tra trình độ sử dụng súng tiểu liên AK của đội ngũ cán bộ; bản lĩnh và yếu lĩnh, động tác, quy trình thực hiện bài bắn của CSM; từ đó điều chỉnh phương pháp huấn luyện để nâng cao trình độ, khả năng sử dụng binh khí, kỹ chiến thuật cho CSM, làm cơ sở để tiếp tục huấn luyện, thực hành “3 tiếng nổ”, hoàn thành các nội dung, chỉ tiêu xây dựng điểm của Bộ Quốc phòng về “kỹ thuật chiến đấu bộ binh”.

Tin, ảnh: HỮU LỆ

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.